ĐỀ 52

ĐỀ 52

Được sinh ra làm người là điều diễm phúc vô cùng, diễm phúc hơn nữa là mang trong mình dòng máu Tiên Rồng. Có ông Quốc Tổ Vua Hùng là Chí Tôn Thiên Đế con cả Cha Trời. Anh cả của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Đương Kim Vũ Trụ, đầu thai xuống trần khai sinh ra Dân Tộc Văn Lang nay là Dân Tộc Việt Nam.

Quốc Tổ khai sinh ra Dân Tộc Bách Việt Văn Lang, cũng như khai lập ra đất nước Văn Lang, không phải bằng bạo lực thắng làm Vua thua cho là Giặc. Mà là khai sinh ra Dân Tộc Văn Lang, đất nước Văn Lang bằng Văn Hóa Cội Nguồn, không đổ giọt máu Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Sự khai sinh tốt đẹp nhất địa cầu niềm tự hào của Bách Việt Văn Lang. Trên Địa Cầu từ ngàn xưa cho đến ngày nay Không có vị lập Quốc nào lập lên đất nước mà không cần dùng đến bạo lực. Chỉ có Quốc Tổ Vua Hùng độc nhất vô nhị từ cổ chí kim.

Một Dân Tộc mở màn sự tốt đẹp như vậy, đáng để cho con cháu chúng ta suy nghĩ, đáng để cho con cháu chúng ta học hỏi. Cũng như sự tự hào và phát huy truyền thống dựng nước giữ nước tốt đẹp bật nhất thế gian nầy.

Một Dân Tộc mở màn Văn Minh như vậy, không một Dân Tộc nào sánh kịp. Tính đoàn kết keo sơn phải nói là số một hiếm thấy trên địa cầu triệu triệu người như một, tạo lên sức mạnh nội lực vô biên, đủ sức ngăn sông, dời non, lấp biển, làm khiếp sợ những thế lực có mưu đồ xâm lược. Kéo dài độc lập 2701 năm niên đại Hùng Vương.

Ngày nay con cháu chúng ta, hãy noi gương Quốc Tổ hàng phục Thiên Hạ nhân loại bằng Văn Hóa Cội Nguồn. Khai sáng trí tuệ làm cho nhân loại giác ngộ hiểu thế nào là lý tưởng tốt đẹp nhất của con người. Sống hòa bình sống an vui, sống có Tự Do sống được Mưu Cầu Hạnh Phúc. Sống nhân đức, Sống vì người loại bỏ chiến tranh.

Một Dân Tộc biết vươn lên Chân Thiện sẽ đạt đến Hoàn Mỹ của cuộc sống, những gì mà Quốc Tổ đã để lại cho con cháu chúng ta, đó là kho tàng Văn Hóa Cội Nguồn vô biên vô tận có thể nói kho báu không bao giờ cạn của Dân Tộc Việt Nam. Chúng ta chỉ cần truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn khắp cùng thế giới. Sự gồm thâu Thiên Hạ Nhân Loại chỉ là thời gian không cần tốn viên đạn như thời Quốc Tổ gồm thâu Bách Tộc trở thành Bách Việt Văn Lang.

Dân Tộc Việt Nam đã có gươm thiên Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời trong Tay, dù trước mặt chúng ta đầy chông gai và những khó khăn cũng sẽ vượt qua vì chúng ta đã có sức mạnh Văn Hóa và Trí Tuệ. Không sức mạnh nào có thể chống trả nổi khi chúng ta đã dùng Văn Hóa và trí tuệ tấn công.

Con đường Cội Nguồn là con đường rộng lớn, con đường Đại Đạo vũ trụ, Chủ Nghĩa Đại Đồng. Không có một chủ nghĩa nào sánh kịp, không có một Tôn Giáo, Đạo Giáo nào sánh bằng. Con đường được mệnh danh là Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Mặt Trời, làm mờ hết thảy những Văn Hóa Trăng, Sao,

Sự thiếu thốn vật chất tuy khổ, nhưng thiếu đi Văn Hóa lại càng khổ hơn. Vì sao lại nói như vậy sống vô Văn Hóa là sống kém hiểu biết dẫn đến mất Tư Cách, Nhân Cách, sống như một người mù, không biết đâu là Phải, Trái. Ác, Thiện. Tà, Chánh lẫn lộn. Thiếu Văn Minh mất Đạo Đức, mở màn cho cái Ác lên ngôi. Dân Tộc luôn đi vào đại loạn, chiến tranh luôn mãi xảy ra. Thiếu thốn tuy khổ nhưng không khổ bằng chiến tranh chạy giặc. Máu đổ đầu rơi nhà tan cửa nát. Chế chóc chia ly, thương tật đầy mình khổ chồng lên khổ, nạn chồng lên nạn, tai chồng lên tai.

Những ai xem thường Văn Hóa, nhất là Văn Hóa Cội Nguồn là một sai lầm lớn. Trở thành Anh Hùng lạc Đạo để rồi nhận lấy bao nghiệp quả đau thương. Danh thơm đâu chẳng thấy, trở thành Hôn Quân Ác Bá, khắc tiếng Ác Ma, Thúi tha Ác Quỷ lan bay khắp nẻo. Hàng nghìn năm vẫn còn nghe hôi hám.

Trời đã cho Dân Tộc Việt Nam, một ông Quốc Tổ lừng danh, một nền Văn Hóa độc nhất vô nhị. Chúng ta lại là dòng giống Tiên Rồng, Vận mệnh đã định Một Dân Tộc làm chủ năm châu. Ý Trời là thế sao Dân Tộc Việt nam lại bỏ qua.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s