ĐỀ 51

ĐỀ 51

Sống có lý tưởng là sống có mục đích, nhất là mục đích cao cả tận độ nhân loại về trời, cũng như cứu dân cứu nước thoát khỏi hiểm họa nô lệ cũng như mất nước, vì mục đích quá lớn lao như vậy, đương nhiên phải có Văn Hóa Cội Nguồn soi đường.
Nếu không có Văn Hóa Cội Nguồn soi đừng dẫn dắt thời Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng như đi trong màn đêm, dễ lầm đường lạc hướng dẫn đến thảm hại đau thương, một Dân Tộc luôn có động lực vươn ra đại dương biển cả thế giới thời an trụ Nguồn Cội phải thật vững vàng. Có thể nói là nắm vững Văn Hóa Cội Nguồn. Vận dụng Văn Hóa Cội Nguồn mọi lúc mọi nơi, chủ động mọi tình huấn hội nhập thế giới.

Có thể ví Dân Tộc Việt Nam như một chiếc thuyền khi rời khỏi bến vươn ra thế giới, nếu không có ngọn Hải Đăng làm kim chỉ Nam cho thuyền thời thuyền biết đâu mà trở lại nơi bến đậu phát xuất của mình. Vì vậy Văn Hóa Cội Nguồn là vô cùng quan trọng, luôn định hướng cho một Dân Tộc có chí lớn vươn xa khắp năm châu bốn biển.

Sự mất Cội lạc mất Nguồn làm trôi dạt định mệnh non sông đất nước hết trôi dạt theo Tây, theo Pháp, theo Nga, theo Mỹ, rồi trôi dạt sang Tàu, luôn bị cuống theo cuồng phong chính trị thế giới, dẫn đến nô lệ, lệ thuộc ngoại bang sống vùi sống dậy sống tả tơi, không khác gì kiếp sống bèo dạt mây trôi. Cuộc sống như thế thời làm gì đi đến nước mạnh dân giàu, không nói là đói nghèo lạc hậu.

Dân Tộc không mất Cội mất Nguồn. lúc nào cũng thấy rõ ngọn Hải Đăng truyền thống Anh Linh Dân Tộc, cho dù vươn ra khắp thế giới cũng không lạc mất lối về luôn trụ vững tinh thần, đối đầu với phong ba bão tố khi có sự biến động thế giới, lèo lái con thuyền vận mệnh Dân Tộc trở về một cách an toàn, làm chủ lấy mình vững như bàn thạch sừng sững như ngọn núi Thái Sơn.

Một Dân Tộc sống có lý tưởng thời Dân Tộc đó phải có chỗ trụ vững vàng, nhất là an trụ vào Cội Nguồn lúc nào cũng xanh cành tốt lá, đơm hoa kết quả yên bình. Nếu xem thường Cội Nguồn, không quan tâm đến Cội Nguồn thời không còn thấy ngọn Hải Đăng, cũng như đánh mất Kim Chỉ Nam dẫn đến mất phương hướng trôi dạt khắp mọi nơi. Tình thế Dân Tộc rơi vào cảnh bi đát.

Một Dân Tộc đã lạc Cội mất Nguồn, thời sự tồn tại khó mà đứng vững, bị cuống hút vào xu thế chị trị thế giới, trở thành món đồ chơi cho các thế lực hùng mạnh. Cũng như sự vơ vét tài nguyên khoáng chất, khoáng sản, ngọc ngà, châu báu làm cạn kiệt tài nguyên Quốc Gia, thậm chí cả nguyên khí Quốc Gia về Nhân Tài cũng không còn, làm lợi cho họ, nói cho dễ hiểu là mất tất cả. Thậm chí mất cả đất nước.

Để có một cuộc sống tốt đẹp, sống có lý tưởng và mục đích cao cả Dân Giàu Nước Mạnh, chúng ta phải biết tự tôn Dân Tộc tôn thờ Nguồn Cội của chính Dân Tộc mình. Nhất là tôn thờ Quốc Tổ. Đi đôi với phát huy Văn Hóa Cội Nguồn, đồng hành cùng các nước vươn ra thế giới, truyền bá Văn Hóa làm rạng rỡ Dân Tộc Việt Nam, tạo lên sức mạnh liên minh đứng vững vị thế Việt Nam.

Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng sẽ về đâu, khi mất đi Văn Hóa Cội Nguồn, Văn Hóa Hải Đăng, Kim Chỉ Nam soi đường cho cả Dân Tộc.
Hàng vạn người ngã xuống là vì mục đích gì ? không phải là giữ vững non sông Tổ Quốc sao. Giữ vững truyền thống Ông Cha những gì tốt đẹp nhất. Sự cống hiến hi sinh cả Dân Tộc nếu không phải là vì tương lai con cháu, không phải vì Dân Giàu nước mạnh thời vì cái gì ? Ra tù vào tội chịu sự khốn khổ mục đích là gì, nếu không phải là sự Công Bằng, Bình Đẳng Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Thời chúng ta vào tù ra tội để mà làm chi?

Nếu hàng vạn người ngã xuống chỉ vì tranh bá tranh hùng, thắng làm Vua thua là Giặc. Giặc với Vua cũng chẳng khác gì nhau sự hi sinh như thế chỉ là con số không. Chẳng đêm lại lợi lộc gì cho Dân Tộc, mà chỉ đem lại lợi ích cho một nhóm người. Dân cứ khổ mãi cái khổ chồng lên sự khổ.

Sự cống hiến hi sinh không phải cống hiến vì non vì nước, vì giữ vững truyền thống Anh Linh Dân Tộc, nhất là Văn Hóa Cội Nguồn, mà chỉ vì Đảng Phái, Bè Phái, sự cống hiến ấy đâu đem lại Dân Giàu Nước Mạnh. Mà chỉ đem lại sự độc tài độc trị. Tham nhũng tràn lan làm giàu cho cá nhân, đưa đất nước đến đói nghèo lạc hậu. Sự cống hiến như thế chỉ là sự cống hiến Phi Nghĩa không có giá trị về danh nhân anh hùng Dân Tộc, mà chỉ trở thành anh hùng của Bè Đảng, không có giá trị về mặt Tổ Quốc gi công.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Hóa cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s