ĐỀ 50

ĐỀ 50

Phát động phong trào thi đua truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, là một hướng đi đúng. Không những gieo Nhân lành gặt quả tốt trong tương lai. Mà còn làm cho Dân Tộc Việt Nam sống dậy mạnh như Rồng đẹp như Tiên, nội lực tràn đầy dời sông lấp biển dễ như trở bàn tay.

Truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn đi vào sách lược bền vững, nhất là ổn định chính trị đi vào trật tự xã hội đem lại sự thanh bình cho Tổ Quốc non sông.
Sự trường tồn bình yên của một Dân Tộc, bao giờ Văn Hóa Cội Nguồn cũng là chủ lực nối tiếp từ thế hệ nầy đến thế hệ khác làm cho đất nước luôn đơm hoa kết trái Nhân Cách, Trí Huệ, Đạo Đức Dân tộc luôn tỏa sáng.

Giáo dục Văn Hóa Cội Nguồn là Quốc sách ưu tiên hàng đầu trong ngành giáo dục, phong trào truyền bá rộng khắp không chỉ ở nước Việt Nam mà toàn cầu thế giới. Vì Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Đại Đồng nhân loại vũ trụ, không của riêng một nước nào, nước nào cũng có Quyền làm chủ.

Dân Tộc Việt Nam là Chủ nhân Văn Hóa Cội Nguồn là thiên sứ của Trời, có nhiệm vụ truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn ra cùng khắp thế giới, dẫn dắt nhân loại về trời, cánh cửa Cội Nguồn mở ra thời bao kỳ diệu xuất hiện không những Việt Nam mà cả thế giới. Đại Lộ Chủ Nghĩa Đại Đồng ra đời làm cho Nhân Loại con người thông suốt Trần Gian, Thiên Đàng, Địa Phủ. Thấu suốt những Định Luật vũ trụ tiến tới làm chủ vũ trụ.

Sự truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn ra toàn thế giới, không những đem lại sức mạnh liên kết cho Việt Nam, mà còn làm rạng rỡ nước Việt Nam. Như một tất yếu đương nhiên Dân Tộc Việt Nam sẽ gặt hái những kết tốt đẹp xinh lành từ nhân loại anh em khắp cùng thế giới.

Cuộc sống giàu sang của một đất nước là nhờ biết vươn ra thế giới, gom nhặt những mặt lợi về cho đất nước. Nhất là truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn thu nhặt về mặt tinh hoa Tinh Thần có nghĩa nhiều nhân vật Đại Trí Thức thế giới sẽ đến với Dân Tộc Việt Nam. Cũng như nhiều Tinh Hoa nhân tài về khoa học Vật Chất thế giới đến với đất nước Việt Nam. Có thể nói họa phúc của một Dân Tộc do Dân Tộc đó tự quyết định. Chọn lấy đường đi cho chính Dân Tộc mình. Chọn lấy Chế Độ Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ,Tự Do hiệp Cơ Thượng Ngơn Thánh Đức, ở vào giai đoạn đầu Kỉ Nguyên. Là sự Thuận Thiên khôn ngoan của một Dân Tộc.

Chế Độ độc tài độc trị lỗi thời xơ cứng và cũng đã đi vào hết số hết cơ, nếu tiếp tục duy trì Chế Độ độc tài độc trị thời coi như đi vào nghịch Thiên. Như chúng ta đã biết Mưu Sự Thuận Thiên thời việc gì cũng gặp thuận lợi. Mưu Sự Nghịch Thiên thời làm gì việc cũng gập bất lợi, đi đến diệt vong.

Khám phá sự kỳ điệu của Văn Hóa Cội Nguồn là cả một quá trình nghiêng cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích, tìm ra những u việt của Văn Hóa. Vận dụng Văn Hóa vào cuộc sống đưa đất nước đi lên.
Để trở thành một Dân Tộc Hùng Anh, Dân Tộc tỏa sáng Nhân Cách Đạo Đức, thời Dân Tộc đó phải tự tôn Dân Tộc luôn phát huy Cội Nguồn đi vào cuộc sống.

Sự lạc Cội lạc Nguồn khó mà tránh khỏi nội chiến. Lẫn quẩn trong xu thế đối lập nhau, chống bán nhau, chia bè rẽ phái, làm suy yếu tìm năng nội lực Dân Tộc. Như cây mất Gốc héo cành rũ ngọn. Tự Dân Tộc mình làm khốn khổ cho Dân Tộc mình. Đi mãi trong tối tăm không lối thoát lẫn quẩn trong độc tài độc trị. Đánh mất Đa Nguyên, Tự Do, Nhân Quyền, Dân Chủ. Làm cho đất nước không phát triển được.

Một Dân Tộc mà ai ai cũng có Quyền Mưu Cầu hạnh phúc không còn Thể Chế xin cho, thời Dân Tộc đó nhất định giàu mạnh. Thoát khỏi đói nghèo lạc hậu.
Đấu tranh để rồi cùng nhau cùng tiến bộ. Chỉ có đấu tranh phản biện Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Làm rõ cái đúng cái sai. Đi vào trật tự sống đúng Hiến Pháp, Luật Pháp, bảo vệ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp thời lúc nào cũng có Kim Chỉ Nam, ngọn hải đăng soi đường, thời Dân Tộc đó trở thành Dân Tộc Thần, Thánh. Không có một Dân Tộc nào sánh kịp. Nhất là Dân Tộc có đủ yếu tố thuận lợi, Thiên Thời tức là Cơ Trời. Địa Lợi tức là Địa Cuộc. Nhân Hòa tức là Văn Hóa Cội Nguồn đoàn kết Dân Tộc. Có thể nói Việt Nam có đủ ba yếu tố Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa. Trên thế giới khó có nước nào thuận lợi đầy hữu duyên như thế. Không phải Trời cho Việt Nam con cháu Tiên Rồng cơ hội làm nên lịch sử chấn động Địa Cầu là gì.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s