ĐỀ 49

ĐỀ 49

Vẻ đẹp của một Dân Tộc chính là Truyền Thống Anh Linh Cội Nguồn Dân Tộc, nhân văn cao cả, sự giàu sang chỉ là bề ngoài của vẻ đẹp Anh Linh Truyền Thống đó mà thôi. Vẻ đẹp nhân cách anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, Nhân, Nghĩa Đạo Đức, Trung, Hiếu của một Dân Tộc. Mới thật sự là vẻ đẹp cao quý của một Dân Tộc.

Vẻ đẹp lối sống của một Dân Tộc là lối sống vì đồng loại yêu nước thương dân hòa mình cùng thế giới, biết tôn trọng lẫn nhau hai bên cùng có lợi.
Tuy là một nước nhỏ nhưng vẫn hơn những nước lớn là nhờ có lối sống vẻ đẹp như vậy, biết tôn trọng nước bạn, không có âm mưu xâm lược nước người ta. Vẻ đẹp lối sống của một Dân Tộc Rồng Tiên. Không phải chỉ bây giờ học hỏi mới có mà có từ thời dựng nước Văn Lang. Luôn tiếp nối từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Luôn tôn trọng các nước xung quanh mình. Chưa bao giờ đô hộ hay xâm lược một đất nước nào, biết rằng nước Văn Lang thời dựng nước rất lớn có thể là lớn, lớn nhất các nước Châu Á thời đó.

Một Dân Tộc có vẻ đẹp Truyền Thống, đương nhiên Dân Tộc đó có Đạo Đức trí huệ hơn người. Hiểu được quy luật định luật của Tạo Hóa, hiểu rõ sự đúng sai phi nghĩa chính nghĩa. Trắng, đen phân rõ nên Dân Tộc Văn Lang luôn là Dân Tộc hùng mạnh, kéo dài độc lập đến 2701 năm trên thế giới thời đó không có một đất nước nào sánh kịp kéo dài độc lập như vậy. Đây là nét đẹp tự hào của Dân Tộc Việt Nam.

Chỉ vì lạc Cội lạc Nguồn Dân Tộc Việt Nam trở nên điêu đứng trước cảnh ngoại xâm, dẫn tới đói nghèo lạc hậu. Anh em tương tàn nồi da xáo thịt. Trải qua nghìn năm nô lệ giặc Tàu. Trăm năm đô hộ giặc Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày nồi da nấu thịt tương tàn anh em. Trong sự tối tăm ấy đương nhiên sản sanh ra Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị. Độc tài độc trị ở Phong Kiến Vua, Chúa. Độc tài độc trị ở Đảng Trị du nhập từ Phương Tây cũng như Phương Bắc. mất hết Quyền Cơ Bản Con Người, Quyền Công Dân Xã Hội, dưới ách thống trị độc tài độc trị Phong Kiến Vua Chúa, Đảng Trị. Sự khốn khổ nầy, đánh thức lương tri người Việt Nam tìm lại những gì đã mất hồi hương trở về Cội Nguồn làm lại cuộc đời.

Và từ nơi đây Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng trở về Cội Nguồn Tôn Vinh Cội Nguồn đã lấy lại vẻ đẹp chính mình từ thời dựng nước, bừng lên tỏa sáng muôn Đạo hào quang, luôn đặc niềm tin vào chính mình, không còn lệ thuộc ngoại bang nữa. Luôn chủ động rõ mục đích, làm chủ mọi tình huống không còn bạc nhược thụ động như trước đây. Chủ nghĩa cá nhân độc tài độc trị bị xóa bỏ chủ nghĩa Tự Tôn Dân Tộc ra đời. Đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng.

Sự tầm thường và ích kỉ, thay vào đó là sự khoan dung và độ lượng. Tự Tôn Dân Tộc là chính làm tỏa sáng khí phách cao quý can đảm và dũng mãnh. Không sợ bất cứ một thế lực nào dù to lớn đến đâu.

Thực tế lịch sử cho ta thấy sau niên đại thời Hùng Vương con cháu tiếp nối giữ vững đất nước đánh bại 14 lần xâm lược Phương Bắc, cũng như phương Tây làm khiếp đảm quân thù. Quân thù Phương Bắc nào dám nói đến chinh nam, chỉ nói đến chinh Đông chinh Tây. Mỗi trận chiến xảy ra xâm lược về Phương Nam Việt Nam chúng có thắng Phương Nam lần nào đâu nhục nhã ê chề trốn chạy thục mạng thời có, làm gì dám nói đến chinh Nam.

Trong tình thế hiện nay tuy thời thế vẫn còn đem tối, nhưng Văn Hóa Cội Nguồn đã trổi dậy, mở ra nguồn sống mới Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do cho đất nước Việt Nam. Sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp tiến tới Dân Giàu Nước Mạnh công bằng bình đẳng văn minh.
Sống yên vui, tràn đầy hạnh phúc
Nhờ chăm lo, Cội Gốc Cha Ông
Thái bình độc lập non sông
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s