ĐỀ 45

ĐỀ 45

Đấu tranh để làm thay đổi Chệ Độ Thể Chế độc tài độc trị, tiến tới xóa bỏ Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị. Đương Nhiên phải bị bắt bớ, đánh đập, giam cầm, tù dày, đôi khi còn mất mạng là chuyện Hiển Nhiên, không thể nào tránh khỏi.

Những người chịu hy sinh bị bắt bớ, đánh đập, giam cầm, tù đày. Nhưng vì xác định vì mục tiêu đấu tranh làm cho Dân Giàu Nước Mạnh xã hội Công Bằng văn minh. Khi đấu tranh thành công xóa bỏ Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị trở thành những người hùng, những người có công vì Dân vì Nước, gieo Nhân tốt như vậy Đương Nhiên sẽ gặt hái những quả phúc lành từ Chế Độ Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do ra đời. Công lớn thời quả lớn. Địa vị danh vọng ở cấp cao, công nhỏ thời quả nhỏ địa vị danh vọng ở cấp thấp. Đó là quy luật đấu tranh đi đến thành công xưa nay vẫn thế, cho dù là thời nào cũng vậy mà thôi.

Những người thích đấu tranh Bạo Động,thường là vì hận thù, vì oán ghét Chế Độ vì tranh bá tranh quyền ham danh háo lợi, nói chung là vì tiền, vì sự trả thù, gây ra sự chết chóc. Với lối đấu tranh không vì cái chung đem đến Dân Giàu Nước Mạnh xã hội Công Bằng Dân Chủ văn minh. Thời khó mà giữ vững lập trường, khi gặp chướng ngại bị bắt bớ, giam cầm, đánh đập, tù đày thường là chán nản, tâm ý lệch lạc về mục tiêu đấu tranh, vì chưa nhận thức được sự đấu tranh đem lại lợi ích gì cho Dân Tộc tương lai con cháu mai sau. Những thành phần nầy khó mà nhận được quả phúc báo lớn dù cho làm thay đổi hoặc xóa tan Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị. Khi Chế Độ mới ra đời, gieo nhân không vì Dân vì Nước, chỉ vì Chủ Nghĩa cá nhân chẳng mấy tốt đẹp, nên phúc quả chẳng là bao ở Chế Độ Thể Chế mới.

Thật sự đấu tranh vì Dân Tộc thời hạn chế đấu tranh Bạo Động giảm thiểu đổ máu . Nhất là gây ra Hận Thù. đấu tranh mất Gốc Nhân Quyền, không đi đúng lộ trình Dân Chủ. Nên nhớ lộ trình Dân Chủ là đòi lại những Quyền làm Chủ của Công Dân, không phải đụng đâu nói đó theo ý riêng của mỗi con người Quyền Tự Do Ngôn Luận, Quyền làm gì thời làm. Mà phải theo lộ trình Dân Chủ đòi lại Quyền cơ bản Quyền Làm Chủ Công Dân, đấu tranh linh tinh khó đạt đến Công Lý và Hòa Bình. Thắng là Vua, thua là Giặc lẫn quẫn trong Độc Tài Độc Trị. Được rồi lại mất chẳng kéo dài được lâu.

Còn người đấu tranh vì Công Lý Hòa Bình, vì Dân Giàu Nước Mạnh, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do, văn minh. Thời thường dùng trí huệ để đấu tranh. Nhất đấu tranh Hiến Pháp, Phản Biện Hiến Pháp, Phản Biện Phi Lý Luật Pháp. Bằng phương pháp Bất Bạo Động. Giảm sự bắt bớ, đánh đập, tù đày. Vì đấu tranh Hiến Pháp ít khi vi phạm Hiến Pháp đúng lộ trình Hiến Pháp, trụ vững nơi Quyền. mà Hiến Định đã có. Phần lớn đấu tranh đi vào an toàn. Ít xảy ra chết chóc. Tổn hại không mấy là bao. Cái được ở đây là giảm cảnh Nồi Da Xáo Thịt tương tàn đồng loại anh em. Không có kẻ thắng người thua, kẻ vinh người nhục. Mà chỉ xóa bỏ Chế Độ Thể Chế độc tài đọc trị. Đi đến Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng văn minh.

Đấu tranh chỉ vì Hận Thù những như sự căm ghét Chế Độ. Muốn cho Chế Độ đó sụp đổ tiêu tan. Thường là đấu tranh không có đường đi. Chỉ có đấu tranh bằng thủ đoạn và mưu lược, lối đấu tranh nầy thường là dẫn đến cái ác. Nhân không tốt đương nhiên là quả không lành.

Còn đấu tranh cho đại cuộc Dân Tộc. Là đấu tranh vượt lên Hận Thù, vì cái chung dẹp bỏ niềm riêng không vì tranh bá hơn thua. Đấu tranh vì cái chung đương nhiên phải có con Đường chung lòng cùng đi. Cùng một lý tưởng cùng chung mục tiêu. Là dựng dậy Hồn Thiên Dân Tộc, Tôn Thờ Quốc Tổ, đoàn kết Dân Tộc. Lấy Đại Nghĩa thắng Hung Tàn. Lấy Đức Nhân thay cho Cường Bạo. Loại bỏ độc tài độc trị, thay vào đó là Chế Độ Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng văn minh. Đi trên con đường Việt Nam con đường truyền thống anh linh. Mà Cha Ông chúng Ta đã từng đi, đánh tan xâm lược làm khiếp đảm quân thù.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s