VINH QUANG TỘT CÙNG

VINH QUANG TỘT CÙNG

Cội Nguồn Văn Hóa Rồng Tiên
Cùng nhau xây đắp bình yên nước nhà
Xây đời no ấm sang giàu
Nhân Quyền, Dân Chủ Công Bằng Tự Do
Kìa đã sẵn Trời cho Văn Hóa
Cùng đứng lên kiến thiết nước non
Làm cho đất nước Việt Nam
Vang danh bốn biển năm châu lẫy lừng
Khắp đất trời bừng lên khí thế
Trăm triệu người quyết chống ngoại xâm
Giữ gìn bờ cõi non sông
Tự Do Độc Lập bình an nước nhà
Và từ đây đất trời nam Việt
Dậy hùng anh sáng rực Đông, Tây
Rồng Tiên phát phới cao bay
Việt Nam rực rỡ vinh quang tột cùng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s