CÓ RA CHI

CÓ RA CHI

Đời tầm tả, dưới thế thời độc trị
Những mảnh đời, trơ trọi trước nước non
Thật xa vời, những mảnh đời mơ ước
Mãi trông chờ, thuyền cứu vớt xa xăm
Bao nỗi khổ, không mời sao mãi đến
Phước mong cầu, sao chẳng thấy bỏ đi
Ôi thương cho, những mảnh đời khốn đốn
Sống dập vùi, trong thời thế xin cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s