THẾ THỜI ĐỔI KHÁC

THẾ THỜI ĐỔI KHÁC

Bao thời thế, đã lạc Nguồn mất Gốc
Sáng lập lòe, như đơm đóm ma trơi
Nào thấy đâu, ánh bình minh Cội Gốc
Thấy bão bùng, những dòng nước cuốn trôi
Nhưng giờ đây, cảnh thế thời đổi khác
Nền Cội Nguồn, tỏa sáng khắp mọi nơi
Cảnh đông tàn, đã chuyển dần xuân mới
Hết khổ rồi, sung sướng bà con ơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s