CẢNH THỜI ĐÔNG

CẢNH THỜI ĐÔNG

Cảnh thời đông âm u đời tơi tả
Thêm cái nghèo trôi cả những ước mơ
Gió bạo tàn , thổi bùng thêm khốn khổ
Những mảnh đời, vùi dậy sống bơ vơ
Ôi cuộc sống, không tương lai lam lũ
Trong bão đời, đầy buồn bả xác xơ
Trông thời đông, qua đi không còn nữa
Trông xuân về, tìm lại những ước mơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s