HÃY CHO TÔI MỘT NIỀM TIN

HÃY CHO TÔI
MỘT NIỀM TIN

Tôi sinh ra, giữa dòng đời u tối
Và lớn lên, trong đất nước lầm than
Tôi tự hỏi, ôi vì sao lại thế
Ai gieo ra, cảnh đất nước thương tang
Đất nước Tôi, phải làm sao để hết
Cảnh đọa đày, áp bức những gian nan
Phải làm sao, cho những ngày tươi sáng
Xóa bạo quyền, và bè lũ Ác gian
Những tấm gương, hùng anh vẫn còn đó
Hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung
Hưng Đạo Vương, Trần Thủ Độ, Nam Đế
Làm khiếp hồn, quân xâm lược ngoại xâm
Hãy cho tôi, một niềm tin tỏa sáng
Quyết quên mình, vì Tổ Quốc non sông
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s