CỨU NGUY ĐẤT NƯỚC

CỨU NGUY ĐẤT NƯỚC

Dẫu phong ba, vượt qua thử thách
Lòng vì dân, cứu nước cứu non
Hiếu Trung bất khuất quyết tâm
Nguyện cầu Quốc Tổ, Trời Cha hộ trì
Hãy chung nhau thi là việc nghĩa
Hãy chung tay cứu khổ chúng dân
Vì non vì nước quên thân
Xứng danh con cháu Rồng Tiên anh hùng
Vì tương lai, một lòng vì nước
Hãy kề vai sát cánh cùng nhau
Cứu nguy non nước Việt Nam
Đuổi quân xâm lược bình an sống còn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s