ĐỀ 32

ĐỀ 32

Những ai trở về với Cội với Nguồn, hội nhập Cội Nguồn thường là những người thông minh tuyệt đỉnh. Trí huệ đa năng thiên biến vạn hóa. Sử dụng Văn Hóa Cội Nguồn trên nhiều lĩnh vực. Chính Trị, Quân Sự, Ngoại Giao, Kinh Tế, đánh đuổi quân thù xâm lược nhất là lĩnh vực Giáo Dục cảm hóa làm thay đổi tư duy con người, trảm yêu trừ quỷ, xóa tan mây mù, đoàn kết Dân Tộc đem lại cuộc sống thanh bình an lạc.

Nói cho dễ hiểu những ai trở về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn thời đã trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trí huệ không thể nghĩ bàn, luôn đem lại mùa xuân cho cuộc sống. Họ đã đạt đến cảnh giới vi diệu sử dụng Văn Hóa Cội Nguồn vừa nhu vừa cương, lúc thời như sóng dữ, lúc thời như gió thoảng mây bay, lúc thời khai sáng trí huệ, lúc thời biến thành linh đơn dược liệu chửa bách bệnh nhất là Tâm bệnh làm hại Linh Hồn, làm hại con người.

Linh Căn của các Ngài đã trở thành kim can bất hoại. Không có việc lớn nào mà không thành, không có sự chướng ngại nào mà các Ngài không vượt qua. Các Ngài đã hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn thời các Ngài cũng đã thấu suốt đường sanh tử, làm chủ vận mệnh của mình xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Không sợ tù ngục bất khuất kiên cường, những đức tánh cao cả ấy luôn làm cho người đời kính phục, ngưỡng mộ tôn kính các Ngài.

Phẩm chất của người yêu Cội mến Nguồn, lúc nào cũng tỏa sáng nhân cách cao thượng thương dân yêu nước, tạo lên vẻ đẹp không bao giờ phai mờ theo năm tháng. Nhân loại thường bị chinh phục bởi vẻ đẹp tâm hồn cao cả nầy.
Khí phách hiên ngang, anh dũng bất khuất tỏa sáng ngời ngời những ác quỉ, yêu ma quân thù nhìn thấy đều khiếp sợ.

Nhân loại con người ai cũng đầu đội Trời chân đạp đất điểm chung là như thế. Nhưng lại khác nhau giữa ác và thiện, cũng như lạc Nguồn lạc Cội, hay trụ vững nơi Cội nơi Nguồn.

Những ai trở về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn, hiểu rõ Cội Nguồn thường là thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời không cường quyền nào khuất phục được họ, không sự giàu sang tiền bạc nào cám dỗ mua chuộc được họ. Dù sống trong bùn lầy các Ngài vẫn không nhiễm bùm dù sống trong thế giới đua chen các Ngài vẫn sống tự nhiên trong sáng.
Các Ngài hiểu rõ muốn được siêu thoát hồn linh về trời, cũng như có cuộc sống tốt đẹp thật sự hòa bình. Thời chỉ có một con đường duy nhất là tất cả quan, dân, đều phải trở về Cội Nguồn thượng tôn Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, sống có Đạo. Có nghĩa là sống vì nhân loại, sống thương dân yêu nước tạo phúc lành cho cuộc sống.

Tạo phúc lành cho cuộc sống không phải là hướng dẫn cho dân chúng làm ăn. Mà là thực thi Thế Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, công bằng bình đẳng. Dân chúng tự biết mưu cầu hạnh phúc phát triển hết tài năng sức lực của mình tạo lên cuộc sống khá giả Dân Giàu Nước Mạnh.

Dù cho dạy dân làm ăn cách mấy mà sống theo Thể Chế độc tài độc trị thời đói nghèo lạc hậu vẫn xảy ra, Lối sống độc tài độc trị không phải là lối sống hòa bình, mà là lối sống bị trị, lối sống của sự áp bức đè nén lên cuộc sống, khó mà phát triển dân giàu được, không nói là nghèo khổ. Lối sống độc tài độc trị là lối sống áp bức. Nơi nào có sự áp bức lớn thời nơi đó nổi lên phản kháng đấu tranh như một định luật tất yếu tự nhiên.

Tóm lại: Sống theo Thể Chế độc tài độc trị, lối sống bị trị , lối sống của sự áp bức, nhất định không có hòa bình mà chỉ tạm thời yên lắng chiến tranh mà thôi. Nó sẽ bùng nổ chiến tranh vô cùng tàn khốc khi bị dồn ép quá lớn, bạo tàn quá lớn, tức nước vỡ bờ đã trở thành quy luật xưa nay.
Một dân tộc không chăm lo Cội Gốc
Gốc mất rồi, đành khô héo, héo khô
Một Chế Độ, không vì dân vì nước
Thời làm sao, tránh khỏi cảnh lệ nô
Một Thể Chế, luôn bạo tàn áp bức
Thời lòng dân, mất hết cạn kiệt khô
Cá tiêu tan, không còn chỗ để sống
Nước hết rồi, thuyền cũng phải ra đi
Đó là quy luật tự nhiên
Tránh sao cho khỏi hết mong sống con
Văn Học Nghị Luận, là văn học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa, được mệnh danh là văn học cá Chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường khi hiểu thấu Văn Học Nghị Luật liền trở thành Dân Tộc phi thường Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s