ĐỀ 31

ĐỀ 31

Ra sức gian nan vất vả khổ nhọc đấu tranh làm thay đổi Chế Độ. Mà đánh mất Cội Nguồn đi vào độc tài độc trị dù có thành công vẫn mãi tiếp tục đi trên con đường cây mất Gốc héo cành rũ ngọn. Sanh ra 8 vấn nạn do độc tài độc trị lạc Cội lạc Nguồn mà ra.

1- Vấn Nạn Đói Nghèo Lạc Hậu;
2- Vấn nạn thất nghiệp;
3- Vấn nạn dân số;
4- Vấn nạn Văn Hóa ngoại lai;
5- Vấn nạn tham nhũng;
6- Vấn nạn bè phái, đảng phái;
7- Vấn nạn tín ngưỡng;
8- Vấn nạn chính trị;

Muốn xóa đi 8 vấn nạn nầy chỉ có một con đường duy nhất là trở về Cội Nguồn, tự thể chính quyền hiện tại tự xóa bỏ Thể Chế độc tài độc trị. Thay vào đó là Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Thì đất nước Việt Nam nhanh chóng trở nên trù phú dân giàu nước mạnh. Không còn vấn nạn nghèo đói lạc hậu.

Không còn kiếp nạn thất nghiệp dư thừa lao động ai cũng có công ăn việc làm. Đồng tiền luôn ổn định so với đồng tiền thế giới không chênh lệch là mấy. Thì còn ai muốn đi xuất khẩu lao động nữa. Khi đất nước đã có Tự Do Nhân Quyền Dân Chủ đi vào phát triển. Tự Do mưu cầu hạnh phúc.

Sống trong Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Dân giàu nước mạnh. Trình độ dân trí hiểu biết cao công việc ổn định. Không có ý tưởng dựa dẫm vào con cái.
Nên ít sinh con đẻ cái nhiều, dân số luôn ổn định theo đà phát triển xã hội không còn vấn nạn dân số.

Văn Hóa Cội Nguồn đã tỏa sáng trở thành nền Quốc Đạo. Thì dù cho Văn Hóa ngoại lai tràn ngập khắp đất nước Việt Nam, cũng chẳng làm hại được đất nước Việt Nam tinh thần dân tộc Việt Nam mà chỉ làm cho đất nước Việt Nam như gấm thiêu hoa mà thôi vấn nạn Văn Hóa ngoại lại vô hiệu hóa khi hòa nhập vào Văn Hóa Cội Nguồn.

Ở Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Tam Quyền Phân Lập. Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, nhất quán một Hiến Pháp. Kìm hãm lòng tham con người, làm giảm đi vấn nạn tham nhũng.

Một Dân Tộc tôn vinh Cội Nguồn sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, dù chia nhiều bè phái, đảng phái cũng không có hại gì cho đất nước ngược lại còn có lợi cho đất nước, thúc đẩy cạnh tranh công bằng bình đẳng phát triển xã hội, tiến tới dân giàu nước mạnh văn minh.

Một đất nước có nền Quốc Đạo, thì dung hòa tất cả các Đạo. Vấn nạn tín ngưỡng không còn.
Chấm dứt tình trạng hỗn loạn tín ngưỡng Dân Tộc Việt Nam dù theo Tôn Giáo, Đạo Giáo nào đi nữa cũng chỉ là con cháu Tiên Rồng mà thôi. Đồng hướng về Cội Nguồn hòa hợp các Giáo Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo về một mối. Sống chung trong ngôi nhà Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Tăng thêm sức mạnh cho Dân Tộc.

Vấn nạn Chính Trị;
Là do lạc Cội lạc Nguồn mà ra không cùng chung một hướng. Xu thế chính trị khác nhau, kẻ theo đường hướng của Tàu, người theo đường lối của Nga, của Mỹ. Dù cho sống theo Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Nhưng lòng dân không hướng về một mối vẫn ngấm ngầm chia bè rẽ phái, bất đồng chính kiến đảng phái này với đảng phái khác. Đạo Giáo Này với Tôn Giáo khác. Tuy ngọn lữa chiến tranh không còn, nhưng lò than chiến tranh vẫn còn có lửa, có cơ hội là bùng phát lên ngọn lửa chiến tranh ngay. Để chấm dứt nạn chính trị. Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Phải trở về Cội Nguồn, làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn thống nhất Đời, Đạo là một. Tổ Quốc trên hết. Lấy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. Làm Vua. Không có sự tôn thờ Bè Phái, Đảng Phái, Giáo Phái. Tôn Giáo, Đạo Giáo trên Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, trên Quốc Tổ. Mà phải tuân thủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Dân Tộc, giải trừ kiếp nạn chính trị. Làm cho đất nước bình yên dân giàu nước mạnh độc lập ba nghìn năm tới. Theo cơ Thượng Ngơn Thánh Đức Thiên Ý Cha Trời.

Tóm lại: Một Dân Tộc lạc Nguồn mất Cội, dù gian nan vất vả khổ nhọc đến đâu, cũng không đem lại kết quả tốt đẹp. Mà phải sống theo định hướng kế thừa. Kế thừa non sông Tổ Quốc, kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn. Chỉ có một Quốc Tổ Hùng Vương là Vua. Trở thành vị Cha Già Dân Tộc. Đã là con là cháu người nào có tài thì bầu lên làm lãnh tụ lãnh đạo đất nước. Trước khi nhận chức đều phải tuyên thệ trước di chí Quốc Tổ và nhân dân. Làm đúng những gì Quốc Tổ truyền dạy, nhân dân giao phó. Tám vấn nạn không còn đất nước yên bình độc lập dài lâu.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Học. Được mệnh danh là Văn Hóa cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một dân tộc bình thường trở thành Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s