LÒNG BUỒN

LÒNG BUỒN

Lòng buồn khi mãi cúi đầu
Làm theo mệnh lệnh lũ bầy ác gian
Nước non ôi mãi lầm than
Kẻ sầu người hận xốn xang cõi lòng
Ngọn đèn non nước sắp tàn
Phủ đầy tang tóc ngập tràn họa tai
Còn đường mà hết lối đi
U minh bao phủ tối tăm cuộc đời
Lòng buồn khi mãi cúi đầu
Xốn xang tâm trí nhục hèn xốn xang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s