CÁCH LÒNG

CÁCH LÒNG

Những lúc em ngồi bên cạnh anh
Mà xa như tận chốn trời xanh
Hai quả tim lòng luôn ngăn cách
Hai chốn phương trời tận xa xăm
Cái buổi ban đầu đâu còn nữa
Tựa như mây khói, tựa bóng câu
Thoáng chốc ra đi không trở lại
Tuy gần nhưng lòng đã xa nhau
Mộng đẹp còn đâu, đà tan biến
Lòng đi lên núi, lòng xuống biển sâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s