LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI

LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI

Tàn sát với nhau, để mà chi
Chiến thắng lừng vang, được cái gì
Lầm đường lạc lối, dù chiến thắng
Danh nhơ truyền khắp, sử lưu ghi
Thà làm dân chúng, mà sống tốt
Còn hơn quyền chức sự khinh khi
Hãy sống vì dân, không hại nước
Chấm dứt tương tàn, lạc lối đi
Về Nguồn về Cội, chung nhau sống
Thanh bình hạnh phúc, hại nhau chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s