BÙNG LÊN

BÙNG LÊN

Khí thế hào hùng, đã bùng lên
Trái tim đã tỏa, ánh hào quang
Đồng loạt chuyển mình, vang tiếng sấm
Nước non dậy sóng, những hùng anh
Bão mạng cộng đồng, rền thế giới
Đa chiều gào thét, tiếng xung phong
Đồng hành hừng hực, cùng nhau tiến
Quét sạch gian tà, lẫn ngoại xâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s