HẠI NƯỚC HẠI DÂN

HẠI NƯỚC HẠI DÂN

Đừng trách chúng dân vô tình
Đừng trách chúng dân loại trừ
Kẻ phản nòi, bán nước hại dân
Sao tối thấy, trong lòng như bốc lửa
Cuộn dâng trào, lên tận đỉnh thù căm
Sao tôi thấy, như mình đang uy dũng
Cùng dòng người, quyết tử, quyết hi sinh
Hỡi anh em, hãy theo chân Quốc Tổ
Lấp vùi chôn, lũ nối giặc ngoại bang
Mở đường sống, cho đất nước Việt Nam
Ôi lòng tôi, như con sóng dữ
Đang bùng lên, vùi lấp lũ bất nhân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s