HIỆU TRIỆU

HIỆU TRIỆU

Lời hiệu triệu, đã khắp cùng lan tỏa
Làm chuyển rung, khắp bờ cõi non sông
Tuổi trẻ Việt Nam, đã cùng nhau lên tiếng
Hỡi Đồng Bào, trăm họ chống xâm lăng
Hai bà Trưng, đã cưỡi voi vung kiếm
Thường Kiệt, Quang Trung, Quốc Tuấn điều binh
Hỡi Đồng Bào tiếp bước Hùng Vương
Giờ lịch sử, mở trang sử mới
Tiến lên chung lòng quyết chiến
Thân người ngã xuống Tổ Quốc quyết sinh
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Phen nầy quyết tử, trảm yêu trừ tà
Cứu non cứu nước sơn hà
Cho non nước Việt vững bền muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

One comment

 1. Kính Nhân Thập Đại Cư Sĩ,
  Tôi cảm được tấm lòng yêu quê hương, dân tộc Việt Nam của Cư Sĩ, sau khi đọc một số bài trên Báo Tiên Rồng. Tôi mong muốn được kết bạn hoặc kết làm anh, chị em cùng những người cùng chung chí hướng, còn nhiều tâm huyết phục vụ quyền lợi tối thượng của tổ quốc, đồng bào. Nếu Cư Sĩ không chê trách và có thể tin vào tấm lòng thành của tôi, xin vui lòng liên lạc qua telephone hoặ̣c texting theo các địa chỉ sau đây:
  Phạm Văn Thanh
  ̣̃(734) 730-6428 Cell phone
  phamvanthanhusa@gmail.com
  https://www.facebook.com/phamvanthanhusa Xin vào trang facebook này để biết thêm tin tức, hình ảnh về một số hoạt động giúp đỡ cộng đồng và đồng bào trong và ngoài nước.
  Kính chào Cư Sĩ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s