THUYỀN NGUỒN CỘI

THUYỀN NGUỒN CỘI

Đầy bão tố , biển trần đen tối
Sống đọa đày, vạn lối u minh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh
Xé xâu ăn nuốt tiêu tan giống nòi
Kìa Nguồn Cội trở về cứu vớt
Cứu cháu con lạc lối bơ vơ
Lạc vào tranh đấu khốn nguy
Biển thù núi hận vùi chôn cuộc đời
Thuyền Nguồn Cội sáng ngời tỏa sáng
Vượt trùng dương cứu vớt hồn linh
Trở về Nguồn Cội bình yên
Tự do, dân chủ, giàu sang, nhân quyền
Thuyền Nguồn Cội tràn đầy hạnh phúc
Gió nghĩa tình tan biến ghét ganh
Lên thuyền Nguồn Cội thương yêu
Hết sầu, hết khổ hết đi đọa đày
Thuyền Nguồn Cội vang lừng truyền thống
Trống đại hùng nòi giống ngân nga
Thái bình độc lập âu ca
Không còn nô lệ, nước non thanh bình
* * *
Cao Đức Thắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s