BỎ DAO ĐỒ TỂ

BỎ DAO ĐỒ TỂ

Non nước chúng ta
Sao ta không vì non với nước
Chúng ta quên mất
Thời gian trôi qua
Và cũng đã đi quá xa
Những ai hại dân, hủy hoại cuộc sống
Bao tội ác
Bao tiếng tăm
Đời gian ác lưu danh nhơ nhớp
Vinh quan gì, phản quốc hại dân
Ngày lại qua
Mãi hung sùng ác sát
Kết cuộc chẳng lành, muôn kiếp chẳng yên
Quyền huy mà chi
Rồi cũng ra đi
Để lại nhuốc nhơ
Cháu con
Lãnh đủ
Chúng dân nguyền rủa,
Thử hỏi thời được cái chi
Thức thời hãy tỉnh lại đi
Bỏ dao đồ tể, bay lên Phật đài
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s