LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 319 – XÂY DỰNG NƯỚC NON

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
319
XÂY DỰNG NƯỚC NON

Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiên
Làm cho
Nước non rực sáng
Khiếp vía quân thù
Khiếp đảm ngoại xâm
Nỗi gió lên
Sấm nổ trời vang
Tưng bừng khí phách
Reo vang hào hùng
Con cháu Tiên Rồng
Đầu đội Trời
Chân đạp đất
Ngẩng đầu
Chín tận tầng mây
Loại bỏ chiến tranh
Phen nầy
Đội đá vá trời
Chuyển xoay tình thế
Đi vào mùa xuân
Rồng Tiên tiến lên
Gươm thiên văn hóa
Liên miên phủ đầu
Chém ngang
Chém dọc ầm ầm
Trời long đất lở
Trùng trùng hào quang
Oai hùng
Chấn động năm châu
Rền vang khí thế
Đâu đâu vang rền
Dựng xây
Chủ nghĩa đại đồng
Chiến công
Lừng lẫy
Đi vào muôn thu
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiên
Làm cho
Nước non rực sáng
Kinh hồn khiếp
Ngoại xâm tàn đời
Rồng Tiên
Con Trời
Rồng Tiên Việt Nam
***
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiên
Làm cho
Nước non rực sáng
Khiếp vía quân thù
Khiếp đảm ngoại xâm
Nỗi gió lên
Sấm nổ trời vang
Tưng bừng khí phách
Reo vang hào hùng
Con cháu Tiên Rồng
Đầu đội Trời
Chân đạp đất
Ngẩng đầu
Chín tận tầng mây
Loại bỏ chiến tranh
Phen nầy
Đội đá vá trời
Chuyển xoay tình thế
Đi vào mùa xuân
Rồng Tiên tiến lên
Gươm thiên văn hóa
Liên miên phủ đầu
Chém ngang
Chém dọc ầm ầm
Trời long đất lở
Trùng trùng hào quang
Oai hùng
Chấn động năm châu
Rền vang khí thế
Đâu đâu vang rền
Dựng xây
Chủ nghĩa đại đồng
Chiến công
Lừng lẫy
Đi vào muôn thu
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiên
Làm cho
Nước non rực sáng
Kinh hồn khiếp
Ngoại xâm tàn đời
Rồng Tiên
Con Trời
Rồng Tiên Việt Nam
***
Con cháu Rồng Tiên
Dựng dậy hồn thiên
Làm cho
Nước non rực sáng
Kinh hồn khiếp
Ngoại xâm tàn đời
Rồng Tiên
Con Trời
Rồng Tiên Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s