LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 317 – QUỐC TỔ ĐÃ VỀ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
317
QUỐC TỔ ĐÃ VỀ

Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Trao chìa khóa vàng
Cho nhân loại
Anh em
Vũ trụ Cha Ông
Có kho báu Chân Tâm
Kho báu Chân Tánh
Kho tàng tri kiến
Đệ nhất càn khôn
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Trao cho
Con cháu Rồng Tiên
Làm chủ kho báu
Phân phát Thiên Ý
Cùng khắp năm châu
Truyền trao quả ngọt
Hưởng bao phúc lành
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Truyền trao gươm báu
Gươm thiên trấn quốc
Bảy nguồn ánh sáng
Giữ nước trừ yêu
Phát huy nội lực
Làm nên hào hùng
Không còn nô lệ
Không còn đói nghèo
Sống đời an lạc
Phồn hoa
Độc lập tự do
Mưu cầu hạnh phúc
No cơm ấm áo
Xuân thắm đầy nhà
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ trở về
Truyền trao Văn Hóa
Ánh sáng chân lý
Mặt trời
Sáng khắp vũ trụ
Hà sa
Quốc Tổ
Thương dân như con
Thương hết thế nhân
Mở cửa thiên đàng
Đưa nhân loại về trời
Lìa xa khốn khổ
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ đã về
***
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Trao chìa khóa vàng
Cho nhân loại
Anh em
Vũ trụ Cha Ông
Có kho báu Chân Tâm
Kho báu Chân Tánh
Kho tàng tri kiến
Đệ nhất càn khôn
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Trao cho
Con cháu Rồng Tiên
Làm chủ kho báu
Phân phát Thiên Ý
Cùng khắp năm châu
Truyền trao quả ngọt
Hưởng bao phúc lành
Quốc Tổ đã về
Quốc Tổ đã về
Truyền trao gươm báu
Gươm thiên trấn quốc
Bảy nguồn ánh sáng
Giữ nước trừ yêu
Phát huy nội lực
Làm nên hào hùng
Không còn nô lệ
Không còn đói nghèo
Sống đời an lạc
Phồn hoa
Độc lập tự do
Mưu cầu hạnh phúc
No cơm ấm áo
Xuân thắm đầy nhà
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ trở về
Truyền trao Văn Hóa
Ánh sáng chân lý
Mặt trời
Sáng khắp vũ trụ
Hà sa
Quốc Tổ
Thương dân như con
Thương hết thế nhân
Mở cửa thiên đàng
Đưa nhân loại về trời
Lìa xa khốn khổ
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ đã về
***
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ trở về
Truyền trao Văn Hóa
Ánh sáng chân lý
Mặt trời
Sáng khắp vũ trụ
Hà sa
Quốc Tổ
Thương dân như con
Thương hết thế nhân
Mở cửa thiên đàng
Đưa nhân loại về trời
Lìa xa khốn khổ
An vui hạnh phúc
Vĩnh hằng
Quốc Tổ con Trời
Quốc Tổ đã về
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s