LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 318 – TUỔI TRẺ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
318
TUỔI TRẺ

Tuổi thanh niên
Tuổi làm nên tất cả
Tuồi làm nên giọt nắng
Tuổi đem về hơi ấm
Tuổi làm nên giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
Theo lời dạy
Quốc Tổ Hùng Vương
Truyền kinh thơ
Đi trong sóng gió
Phục hồi Quốc Đạo
Đem về mùa xuân
Nước non reo
Cuộc sống bình yên
Đi truyền kinh
Đi cứu thế
Độ nhân
Mau lên đi
Hỡi con cháu
Rồng Tiên
Tuổi thanh niên
Tuổi làm nên
Nghiệp cả
Dậy oai hùng
Dâng trào
Trong toàn thân
Chí kim cang
Chí dời núi lấp sông
Phá tan tăm tối
San bằng bất công
Cùng nhau dựng xây
Tổ quốc non sông
Dân giàu nước mạnh
Công bằng
Dân chủ văn minh
Em chờ anh
Với bao
Chiến công lẫy lừng
Tuổi trẻ là giọt nắng
Luôn đem về hơi ấm
Tuổi trẻ là giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
***
Tuổi thanh niên
Tuổi làm nên tất cả
Tuồi làm nên giọt nắng
Tuổi đem về hơi ấm
Tuổi làm nên giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
Theo lời dạy
Quốc Tổ Hùng Vương
Truyền kinh thơ
Đi trong sóng gió
Phục hồi Quốc Đạo
Đem về mùa xuân
Nước non reo
Cuộc sống bình yên
Đi truyền kinh
Đi cứu thế
Độ nhân
Mau lên đi
Hỡi con cháu
Rồng Tiên
Tuổi thanh niên
Tuổi làm nên
Nghiệp cả
Dậy oai hùng
Dâng trào
Trong toàn thân
Chí kim cang
Chí dời núi lấp sông
Phá tan tăm tối
San bằng bất công
Cùng nhau dựng xây
Tổ quốc non sông
Dân giàu nước mạnh
Công bằng
Dân chủ văn minh
Em chờ anh
Với bao
Chiến công lẫy lừng
Tuổi trẻ là giọt nắng
Luôn đem về hơi ấm
Tuổi trẻ là giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
***
Em chờ anh
Với bao
Chiến công lẫy lừng
Tuổi trẻ là giọt nắng
Luôn đem về hơi ấm
Tuổi trẻ là giọt mưa
Tưới mát
Khắp cùng nước non
Trai anh hùng
Đi lên đường
Dệt mộng mùa xuân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
Anh là núi
Đâu ngại gió sương
Anh là biển
Mênh mông khí phách
Phen nầy
Cứu thế độ nhân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s