LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 320 – ĐỜI CÒN XANH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
320
ĐỜI CÒN XANH

Đời còn xanh
Chúng ta đang còn trẻ
Đường thênh thang
Chúng ta cùng bước đi
Trong đường trần
Sanh tử
Cứu vớt linh hồn
Đang sa ngã
Bỡi cám dỗ mê si
Chúng ta là thuyền
Chúng ta là phao
Đi trong bể khổ
Cứu những người
Lạc lối lầm đường
Rời bỏ Cội Nguồn
Đi vào sa đọa
Lặng lội chốn bùn
Không có ngày ra
Chúng ta là vì sao
Sáng soi mãi mãi
Những bước chân đêm
Thấy đường mà đi
Chúng ta là gươm thiên
Trừ yêu diệt ma
Phen nầy
Cứu nước giúp dân
Phen nầy
Truyền bá kinh luân
Thuốc nào
Bệnh nấy
Cứu nguy nhân loài
Đâu ngại bão bùng
Vực sâu
Vách đứng cheo leo
Rừng gươm núi giáo
Trải cang cường
Xây khí phách
Hiên ngang vào trận
Đối mặt tử sanh
Lập nhiều chiến công
Cho đời cho đạo
Đáng mặt anh hùng
Không bỏ phí tuổi xuân
Tuổi làm nên
Bao lịch sử uy phong
***
Đời còn xanh
Chúng ta đang còn trẻ
Đường thênh thang
Chúng ta cùng bước đi
Trong đường trần
Sanh tử
Cứu vớt linh hồn
Đang sa ngã
Bỡi cám dỗ mê si
Chúng ta là thuyền
Chúng ta là phao
Đi trong bể khổ
Cứu những người
Lạc lối lầm đường
Rời bỏ Cội Nguồn
Đi vào sa đọa
Lặng lội chốn bùn
Không có ngày ra
Chúng ta là vì sao
Sáng soi mãi mãi
Những bước chân đêm
Thấy đường mà đi
Chúng ta là gươm thiên
Trừ yêu diệt ma
Phen nầy
Cứu nước giúp dân
Phen nầy
Truyền bá kinh luân
Thuốc nào
Bệnh nấy
Cứu nguy nhân loài
Đâu ngại bão bùng
Vực sâu
Vách đứng cheo leo
Rừng gươm núi giáo
Trải cang cường
Xây khí phách
Hiên ngang vào trận
Đối mặt tử sanh
Lập nhiều chiến công
Cho đời cho đạo
Đáng mặt anh hùng
Không bỏ phí tuổi xuân
Tuổi làm nên
Bao lịch sử uy phong
***
Chúng ta là vì sao
Sáng soi mãi mãi
Những bước chân đêm
Thấy đường mà đi
Chúng ta là gươm thiên
Trừ yêu diệt ma
Phen nầy
Cứu nước giúp dân
Phen nầy
Truyền bá kinh luân
Thuốc nào
Bệnh nấy
Cứu nguy nhân loài
Đâu ngại bão bùng
Vực sâu
Vách đứng cheo leo
Rừng gươm núi giáo
Trải cang cường
Xây khí phách
Hiên ngang vào trận
Đối mặt tử sanh
Lập nhiều chiến công
Cho đời cho đạo
Đáng mặt anh hùng
Không bỏ phí tuổi xuân
Tuổi làm nên
Bao lịch sử uy phong
Đối mặt tử sanh
Lập nhiều chiến công
Cho đời cho đạo
Đáng mặt anh hùng
Không bỏ phí tuổi xuân
Tuổi làm nên
Bao lịch sử uy phong
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s