LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 315 – TỰA NƯƠNG CHA TRỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
315
TỰA NƯƠNG CHA TRỜI

Trần đời
Đầy rẫy ưu phiền
Nếu không
Về Cội
Khó mòng yên vui
Bể trần
Lắm rủi nhiều xui
Phải cần
Nương Cội
Mới yên cuộc đời
Bình an
Nào phải dễ dàng
Phong ba bão tố
Vô thường chuyển xoay
Ai mà
Che chở ta đây
Nếu không
Về Cội
Tựa nương Cha Trời
Muốn yên
Nào có dễ gì
Nếu xa Nguồn Cội
Lạc loài bơ vơ
Con mà
Có mẹ có Cha
Lo gì
Chẳng đặng
Ấm no cuộc đời
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ
Kết trái
Đâm chồi nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ nương Cội Gốc
Bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Bể khổ trần đời
Nếu không
Về Cội
Cuộc đời lênh đênh
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Trở về Nguồn Cội
Muốn chi cũng thành
***
Trần đời
Đầy rẫy ưu phiền
Nếu không
Về Cội
Khó mòng yên vui
Bể trần
Lắm rủi nhiều xui
Phải cần
Nương Cội
Mới yên cuộc đời
Bình an
Nào phải dễ dàng
Phong ba bão tố
Vô thường chuyển xoay
Ai mà
Che chở ta đây
Nếu không
Về Cội
Tựa nương Cha Trời
Muốn yên
Nào có dễ gì
Nếu xa Nguồn Cội
Lạc loài bơ vơ
Con mà
Có mẹ có Cha
Lo gì
Chẳng đặng
Ấm no cuộc đời
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ
Kết trái
Đâm chồi nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ nương Cội Gốc
Bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Bể khổ trần đời
Nếu không
Về Cội
Cuộc đời lênh đênh
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Trở về Nguồn Cội
Muốn chi cũng thành
***
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ
Kết trái
Đâm chồi nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ nương Cội Gốc
Bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Bể khổ trần đời
Nếu không
Về Cội
Cuộc đời lênh đênh
Giã từ
Lạc Cội bơ vơ
Trở về Nguồn Cội
Muốn chi cũng thành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s