LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 316 – TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
316
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Cùng về Cội về Nguồn
Cùng về Cội về nguồn
Tìm lại chính mình
Lâu rồi đã bỏ quên
Nơi chân tâm
Không có tử sanh
Gốc trí huệ thần thông
Từ nơi đây
Khởi sanh ra tất cả
Chạy theo
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Đi vào sanh tử
Đi vào tử sanh
Cửa địa ngục
Chính là mõ ác
Hành động
Trái ngược Lương Tâm
Cửa thiên đàng
Không phải đâu xa
Chính là Lương tâm
Thuận theo Lương Tâm
Chính là trở lại
Thiên đàng cực lạc cõi trời
Một kiếp đời
Là một giấc mơ
Ta đã xa Lương Tâm
Đi vào cừa ác
Sống theo mõ ác
Thời nhất định
Địa ngục phải sa
Kìa cửa trời
Đã mở chính là
Lương tâm sáng tỏ
Thấy rõ quê trời
Cùng về Nguồn
Là về lại chính mình
Thấy rõ
Nơi hồn ta sanh ra
Từ Cội Nguồn
Vũ trụ Ông Cha
Với dòng sông
Thanh tịnh
Không thiện không ác
Tắm trong
Dòng sông nầy
Tẩy trần
Không còn đọa sa
Hưởng mãi an vui
Trường sanh bất tử
Bao nhiêu năm
Theo dòng đời
Rời xa Cội Nguồn
Lạc Cội chơi vơi
Với dòng đời
Lúc khổ lúc vui
Thành bại, rủi xui
Linh Hồn phiêu bạc
Đi vào cát bụi
Lạc vào tử sanh
Nơi an vui
Là nơi lắng đọng
Lương Tâm
Tìm lại chính Ta
Trở về Nguồn Cội
Siêu lên cõi trời
Hạnh phúc vĩnh hằng
***
Cùng về Cội về Nguồn
Cùng về Cội về nguồn
Tìm lại chính mình
Lâu rồi đã bỏ quên
Nơi chân tâm
Không có tử sanh
Gốc trí huệ thần thông
Từ nơi đây
Khởi sanh ra tất cả
Chạy theo
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Đi vào sanh tử
Đi vào tử sanh
Cửa địa ngục
Chính là mõ ác
Hành động
Trái ngược Lương Tâm
Cửa thiên đàng
Không phải đâu xa
Chính là Lương tâm
Thuận theo Lương Tâm
Chính là trở lại
Thiên đàng cực lạc cõi trời
Một kiếp đời
Là một giấc mơ
Ta đã xa Lương Tâm
Đi vào cừa ác
Sống theo mõ ác
Thời nhất định
Địa ngục phải sa
Kìa cửa trời
Đã mở chính là
Lương tâm sáng tỏ
Thấy rõ quê trời
Cùng về Nguồn
Là về lại chính mình
Thấy rõ
Nơi hồn ta sanh ra
Từ Cội Nguồn
Vũ trụ Ông Cha
Với dòng sông
Thanh tịnh
Không thiện không ác
Tắm trong
Dòng sông nầy
Tẩy trần
Không còn đọa sa
Hưởng mãi an vui
Trường sanh bất tử
Bao nhiêu năm
Theo dòng đời
Rời xa Cội Nguồn
Lạc Cội chơi vơi
Với dòng đời
Lúc khổ lúc vui
Thành bại, rủi xui
Linh Hồn phiêu bạc
Đi vào cát bụi
Lạc vào tử sanh
Nơi an vui
Là nơi lắng đọng
Lương Tâm
Tìm lại chính Ta
Trở về Nguồn Cội
Siêu lên cõi trời
Hạnh phúc vĩnh hằng
***
Bao nhiêu năm
Theo dòng đời
Rời xa Cội Nguồn
Lạc Cội chơi vơi
Với dòng đời
Lúc khổ lúc vui
Thành bại, rủi xui
Linh Hồn phiêu bạc
Đi vào cát bụi
Lạc vào tử sanh
Nơi an vui
Là nơi lắng đọng
Lương Tâm
Tìm lại chính Ta
Trở về Nguồn Cội
Siêu lên cõi trời
Hạnh phúc vĩnh hằng
Nơi an vui
Là nơi lắng đọng
Lương Tâm
Tìm lại chính Ta
Trở về Nguồn Cội
Siêu lên cõi trời
Hạnh phúc vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s