LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 314 – NÀO NGỜ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
314
NÀO NGỜ

Tưởng cõi đời đẹp lắm
Toàn hạnh phúc an vui
Và những điều tươi sáng
Làm gì có thương đau
Nhưng bước vào cuộc sống
Thời đèo dốc cao sâu
Biển trần bao con sóng
Chúng vùi dập tả tơi
Ngàn vạn điều cay đắng
Đời lặng hụp chơi vơi
Chưa yêu thời thường nghĩ
Tình yêu là đầm thắm
Nào hay đâu sóng gió
Đầy dâu bể bão giông
Đầy tình sầu trái đắng
Lòng đau xót biết bao
Điều kỳ lạ ở đời
Trong cuộc trần nhân thế
Cứ biến đổi xoay vần
Làm cho đời điêu linh
Bao cuộc đời chông chênh
Đậm sâu mùi ly biệt
Sâu vết lòng khó quên
Cõi đời là thế đó
Cõi trần là trường thi
Cho đời luôn phứt tạp
Đời chông gai mãi đi
Đầy đủ mùi khổ nhục
Khó tìm được nguồn vui
Muốn cho đời bình yên
Thời không có gì hơn
Hãy về Nguồn về Cội
Muốn cuộc đời thuận lợi
Gốc vững rồi tươi xanh
Vượt qua bao khốn khổ
Mãn trần hồn siêu sanh
Về quê hương thiên giới
An vui hạnh phúc trường sanh
***
Tưởng cõi đời đẹp lắm
Toàn hạnh phúc an vui
Và những điều tươi sáng
Làm gì có thương đau
Nhưng bước vào cuộc sống
Thời đèo dốc cao sâu
Biển trần bao con sóng
Chúng vùi dập tả tơi
Ngàn vạn điều cay đắng
Đời lặng hụp chơi vơi
Chưa yêu thời thường nghĩ
Tình yêu là đầm thắm
Nào hay đâu sóng gió
Đầy dâu bể bão giông
Đầy tình sầu trái đắng
Lòng đau xót biết bao
Điều kỳ lạ ở đời
Trong cuộc trần nhân thế
Cứ biến đổi xoay vần
Làm cho đời điêu linh
Bao cuộc đời chông chênh
Đậm sâu mùi ly biệt
Sâu vết lòng khó quên
Cõi đời là thế đó
Cõi trần là trường thi
Cho đời luôn phứt tạp
Đời chông gai mãi đi
Đầy đủ mùi khổ nhục
Khó tìm được nguồn vui
Muốn cho đời bình yên
Thời không có gì hơn
Hãy về Nguồn về Cội
Muốn cuộc đời thuận lợi
Gốc vững rồi tươi xanh
Vượt qua bao khốn khổ
Mãn trần hồn siêu sanh
Về quê hương thiên giới
An vui hạnh phúc trường sanh
***
Cõi đời là thế đó
Cõi trần là trường thi
Cho đời luôn phứt tạp
Đời chông gai mãi đi
Đầy đủ mùi khổ nhục
Khó tìm được nguồn vui
Muốn cho đời bình yên
Thời không có gì hơn
Hãy về Nguồn về Cội
Muốn cuộc đời thuận lợi
Gốc vững rồi tươi xanh
Vượt qua bao khốn khổ
Mãn trần hồn siêu sanh
Về quê hương thiên giới
An vui hạnh phúc trường sanh
Hãy về Nguồn về Cội
Muốn cuộc đời thuận lợi
Gốc vững rồi tươi xanh
Vượt qua bao khốn khổ
Mãn trần hồn siêu sanh
Về quê hương thiên giới
An vui hạnh phúc trường sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s