LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 313 – THIÊN ẤN TRÁI TIM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
313
THIÊN ẤN TRÁI TIM

Có một trái tim
Là trái tim vũ trụ
Nhịp đập khắp cùng
Bao sự sống bừng lên
Trái tim Thiên Ấn
Ấn Dấu Tổ Tiên
Năng lượng vô biên
Trái tim cứu khổ
Trái tim Cơ Cảm
Lặng thầm tối linh
Ôi quả tim
Tuy nhỏ nhoi
Nhưng ẩn tàng
Khắp vũ trụ huyền vi
Hình quả tim
Chứa huyền cơ tạo hóa
Đầy quyền biến
Và đầy ắp quyền năng
Với những ai
Biết tôn thờ Thiên Ấn
Thời vạn đời
Sống hạnh phúc bình yên
Một quả tim
Mãi cho đi
Không bao giờ nhận lại
Tim đất trời
Tim vũ trụ uy linh
Hãy chấp nhận
Một quả tim tạo hóa
Đầy phép mầu
Che chở suốt ngày đêm
Đầy phép mầu
Khai mở trí linh căn
Một quả tim
Cho ta là rất lớn
Bao phúc lành
Những vận tài
Và bình an
Quả tim vũ trụ
Dấu Ấn của Cha Ông
Ba ngôi tối cao Vũ Trụ
Pháp Thân cùng khắp hư không
Cảm ứng, cơ cảm, linh thông
***
Có một trái tim
Là trái tim vũ trụ
Nhịp đập khắp cùng
Bao sự sống bừng lên
Trái tim Thiên Ấn
Ấn dấu Tổ Tiên
Năng lượng vô biên
Trái tim cứu khổ
Trái tim Cơ Cảm
Lặng thầm tối linh
Ôi quả tim
Tuy nhỏ nhoi
Nhưng ẩn tàng
Khắp vũ trụ huyền vi
Hình quả tim
Chứa huyền cơ tạo hóa
Đầy quyền biến
Và đầy ắp quyền năng
Với những ai
Biết tôn thờ Thiên Ấn
Thời vạn đời
Sống hạnh phúc bình yên
Một quả tim
Mãi cho đi
Không bao giờ nhận lại
Tim đất trời
Tim vũ trụ uy linh
Hãy chấp nhận
Một quả tim tạo hóa
Đầy phép mầu
Che chở suốt ngày đêm
Đầy phép mầu
Khai mở trí linh căn
Một quả tim
Cho ta là rất lớn
Bao phúc lành
Những vận tài
Và bình an
Quả tim vũ trụ
Dấu Ấn của Cha Ông
Ba ngôi tối cao Vũ Trụ
Pháp Thân cùng khắp hư không
Cảm ứng, cơ cảm, linh thông
***
Với những ai
Biết tôn thờ Thiên Ấn
Thời vạn đời
Sống hạnh phúc bình yên
Một quả tim
Mãi cho đi
Không bao giờ nhận lại
Tim đất trời
Tim vũ trụ uy linh
Hãy chấp nhận
Một quả tim tạo hóa
Đầy phép mầu
Che chở suốt ngày đêm
Đầy phép mầu
Khai mở trí linh căn
Một quả tim
Cho ta là rất lớn
Bao phúc lành
Những vận tài
Và bình an
Quả tim vũ trụ
Dấu Ấn của Cha Ông
Ba ngôi tối cao Vũ Trụ
Pháp Thân cùng khắp hư không
Cảm ứng, cơ cảm, linh thông
Quả tim vũ trụ
Dấu Ấn của Cha Ông
Ba ngôi tối cao Vũ Trụ
Pháp Thân cùng khắp hư không
Cảm ứng, cơ cảm, linh thông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s