LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 311 – QUỐC TỔ VUA HÙNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
311
QUỐC TỔ VUA HÙNG

Quốc Tổ Vua Hùng
Quốc Tổ Vua Hùng
Anh cả con Trời
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm xuống thế
Khai dựng
Nước Văn Lang
Trở thành
Quốc Tổ Hùng Vương
Dẹp tan yêu tinh
Mộc Tinh, Hồ Tinh, Ngư Tinh
Dựng kinh đô
Phần đầu
Địa Long Vũ Trụ
Về sau con cháu
Khai mở rộng
Vào Trung, Nam
Hoàn thành di chí
Quốc Tổ Hùng Vương
Làm chủ Địa Long
Con Rồng Châu Á
Rồng vàng anh linh
Việt Nam Việt Nam
Từ đây định danh
Việt Nam Việt Nam
Hồng Lạc Rồng Tiên
Suốt hai nghìn năm
Con cháu Hùng Vương
Gian khổ vô biên
Khai phá làm nên
Rừng vàng biển bạc
Do vì lạc Cội
Đi vào nô lệ nghìn năm
Non nước tối tăm
Giành lại giang san
Nhưng không bao lâu
Lại bị xâm lược
Đi vào lệ thuộc
Đến cả trăm năm
Đau khổ biết bao
Dẫn đến chia đôi
Đất nước
Trở thành Nam Bắc
Phân tranh
Nồi da nấu thịt
Thảm thương tiêu điều
Đi vào
Kẻ thua người thắng
Thật là đau đớn
Lưu lạc tứ phương
Làm cho đất Mẹ
Nhớ con tháng ngày
Quốc Tổ
Từ Trung Thiên Giới
Tầng trời mười tám
Lâm phàm trở về
Truyền trao Thiên Ý
Khơi dậy Cội Nguồn
Lấy lại sức mạnh
Tiên Rồng
Truyền trao Ý Trời
Trong tay nắm vững
Gươm thiên trấn quốc
Đi vào đoàn kết
Gốc vững
Đâm chồi nẩy lộc sum sê
Nội lực trào dâng
Việt Nam bừng lên
Tỏa sáng.
Ngoại xâm khiếp vía
Gian tà khiếp kinh
Năm nghìn năm
Kết trái đơm hoa
Rồng Tiên phất phới
Bài ca thanh bình
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam đất Mẹ
Lẫy Lừng Việt Nam
***
Quốc Tổ Vua Hùng
Quốc Tổ Vua Hùng
Anh cả con Trời
Chí Tôn Thiên Đế
Lâm phàm xuống thế
Khai dựng
Nước Văn Lang
Trở thành
Quốc Tổ Hùng Vương
Dẹp tan yêu tinh
Mộc Tinh, Hồ Tinh, Ngư Tinh
Dựng kinh đô
Phần đầu
Địa Long Vũ Trụ
Về sau con cháu
Khai mở rộng
Vào Trung, Nam
Hoàn thành di chí
Quốc Tổ Hùng Vương
Làm chủ Địa Long
Con Rồng Châu Á
Rồng vàng anh linh
Việt Nam Việt Nam
Từ đây định danh
Việt Nam Việt Nam
Hồng Lạc Rồng Tiên
Suốt hai nghìn năm
Con cháu Hùng Vương
Gian khổ vô biên
Khai phá làm nên
Rừng vàng biển bạc
Do vì lạc Cội
Đi vào nô lệ nghìn năm
Non nước tối tăm
Giành lại giang sang
Nhưng không bao lâu
Lại bị xâm lược
Đi vào lệ thuộc
Đến cả trăm năm
Đau khổ biết bao
Dẫn đến chia đôi
Đất nước
Trở thành Nam Bắc
Phân tranh
Nồi da nấu thịt
Thảm thương tiêu điều
Đi vào
Kẻ thua người thắng
Thật là đau đớn
Lưu lạc tứ phương
Làm cho đất Mẹ
Nhớ con tháng ngày
Quốc Tổ
Từ Trung Thiên Giới
Tầng trời mười tám
Lâm phàm trở về
Truyền trao Thiên Ý
Khơi dậy Cội Nguồn
Lấy lại sức mạnh
Tiên Rồng
Truyền trao Ý Trời
Trong tay nắm vững
Gươm thiên trấn quốc
Đi vào đoàn kết
Gốc vững
Đâm chồi nẩy lộc sum sê
Nội lực trào dâng
Việt Nam bừng lên
Tỏa sáng.
Ngoại xâm khiếp vía
Gian tà khiếp kinh
Năm nghìn năm
Kết trái đơm hoa
Rồng Tiên phất phới
Bài ca thanh bình
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam đất Mẹ
Lẫy Lừng Việt Nam
***
Quốc Tổ
Từ Trung Thiên Giới
Tầng trời mười tám
Lâm phàm trở về
Truyền trao Thiên Ý
Khơi dậy Cội Nguồn
Lấy lại sức mạnh
Tiên Rồng
Truyền trao Ý Trời
Trong tay nắm vững
Gươm thiên trấn quốc
Đi vào đoàn kết
Gốc vững
Đâm chồi nẩy lộc sum sê
Nội lực trào dâng
Việt Nam bừng lên
Tỏa sáng.
Ngoại xâm khiếp vía
Gian tà khiếp kinh
Năm nghìn năm
Kết trái đơm hoa
Rồng Tiên phất phới
Bài ca thanh bình
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam đất Mẹ
Lẫy Lừng Việt Nam
Việt Nam
Quốc Tổ Vua Hùng
Việt Nam đất Mẹ
Lẫy Lừng Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s