LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 307 – HAI BÀN TAY TRẮNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
307
HAI BÀN TAY TRẮNG

Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn vậy
Cảnh vô thường
Theo dòng chảy thời gian
Người nghèo hèn
Hay là kẻ giàu sang
Khi mãn trần
Chỉ hai bàn tay trắng
Sống bình yên
Đã là điều may mắn
Được ấm no
Là phúc đức lắm rồi
Nơi bể trần
Không có gì tồn tại
Theo thời gian
Đều thay đổi, đổi thay
Đừng gượng ép
Chạy theo thời theo thế
Dù vinh quang
Cũng đi vào bóng xế
Hết phước rồi
Thời rớt xuống vực sâu
Biết ăn năn
Và nhận ra lầm lỗi
Theo Lương Tâm
Mà cải đổi ban thân
Thân đã có
Thời rất cần vật chất
Nhưng đắm chìm
Thời làm hại Hồn Linh
Làm con người
Thời ai cũng ham cũng muốn
Nhưng muốn gì
Đừng trái lại Lương Tâm
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn thế
Cảnh vô thường
Luôn tàn phá sức công
Vì vật chất
Chỉ là công với cốc
Công dã tràng xe cát biển đông
Công truyền kinh
Mới là công phúc đức
Ức vạn đời
Sống mãi cảnh giàu sang
***
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn vậy
Cảnh vô thường
Theo dòng chảy thời gian
Người nghèo hèn
Hay là kẻ giàu sang
Khi mãn trần
Chỉ hai bàn tay trắng
Sống bình yên
Đã là điều may mắn
Được ấm no
Là phúc đức lắm rồi
Nơi bể trần
Không có gì tồn tại
Theo thời gian
Đều thay đổi, đổi thay
Đừng gượng ép
Chạy theo thời theo thế
Dù vinh quang
Cũng đi vào bóng xế
Hết phước rồi
Thời rớt xuống vực sâu
Biết ăn năn
Và nhận ra lầm lỗi
Theo Lương Tâm
Mà cải đổi ban thân
Thân đã có
Thời rất cần vật chất
Nhưng đắm chìm
Thời làm hại Hồn Linh
Làm con người
Thời ai cũng ham cũng muốn
Nhưng muốn gì
Đừng trái lại Lương Tâm
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn thế
Cảnh vô thường
Luôn tàn phá sức công
Vì vật chất
Chỉ là công với cốc
Công dã tràng xe cát biển đông
Công truyền kinh
Mới là công phúc đức
Ức vạn đời
Sống mãi cảnh giàu sang
***
Dù vinh quang
Cũng đi vào bóng xế
Hết phước rồi
Thời rớt xuống vực sâu
Biết ăn năng
Và nhận ra lầm lỗi
Theo Lương Tâm
Mà cải đổi ban thân
Thân đã có
Thời rất cần vật chất
Nhưng đắm chìm
Thời làm hại Hồn Linh
Làm con người
Thời ai cũng ham cũng muốn
Nhưng muốn gì
Đừng trái lại Lương Tâm
Muốn hay không
Thời cuộc trần vẫn thế
Cảnh vô thường
Luôn tàn phá sức công
Vì vật chất
Chỉ là công với cốc
Công dã tràng xe cát biển đông
Công truyền kinh
Mới là công phúc đức
Ức vạn đời
Sống mãi cảnh giàu sang
Công truyền kinh
Mới là công phúc đức
Ức vạn đời
Sống mãi cảnh giàu sang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s