LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 306 – MỘT KIẾP RONG CHƠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
306
MỘT KIẾP
RONG CHƠI

Một kiếp
Rong chơi chốn cõi trần
Chông chênh đèo dốc
Nặng bước chân
Một cõi bao la
Đầy sóng vỗ
Cuốn trôi bèo bọt
Dập tả tơi
Thăng trầm lận đận
Bao sống gió
Kiếp trôi kiếp nổi
Sống chơi vơi
Dòng chảy không ngừng
Bao số phận
Cát bụi cuộc đời
Luôn cuốn trôi
Bao hi vọng
Chỉ là mơ ước
Cảnh vô thường
Hạnh ngộ chia lìa
Được mất vô chừng
Luôn xảy đến
Bạc bẽo thời gian
Họa tai bay
Số kiếp nhân sinh
Luôn là thế
Trần gian cõi tạm
Tỉnh cùng say
Một kiếp đời trần
Vay mượn trả
Đã thấm mùi trần tục
Tỉnh giấc say
Tỉnh lặng cuộc đời
Buông với bỏ
Niềm vui thức tỉnh
Đến cùng đi
Một kiếp đời trần
Không lạc Cội
Sống đời tự tại
Những tự nhiên
Dạo chơi trần thế
Tìm kiếm
Ngọc như ý mâu ni
Sâu nơi đáy bể
Trầm luân
Lại càng
Nhớ rõ đường về
Bước vào
Cửa ngõ Lương Tâm
Trở lại quê hương
Cõi Trời
Kết thúc một kiếp
Rong chơi cõi trần
***
Một kiếp
Rong chơi chốn cõi trần
Chông chênh đèo dốc
Nặng bước chân
Một cõi bao la
Đầy sóng vỗ
Cuốn trôi bèo bọt
Dập tả tơi
Thăng trầm lận đận
Bao sống gió
Kiếp trôi kiếp nổi
Sống chơi vơi
Dòng chảy không ngừng
Bao số phận
Cát bụi cuộc đời
Luôn cuốn trôi
Bao hi vọng
Chỉ là mơ ước
Cảnh vô thường
Hạnh ngộ chia lìa
Được mất vô chừng
Luôn xảy đến
Bạc bẽo thời gian
Họa tai bay
Số kiếp nhân sinh
Luôn là thế
Trần gian cõi tạm
Tỉnh cùng say
Một kiếp đời trần
Vay mượn trả
Đã thấm mùi trần tục
Tỉnh giấc say
Tỉnh lặng cuộc đời
Buông với bỏ
Niềm vui thức tỉnh
Đến cùng đi
Một kiếp đời trần
Không lạc Cội
Sống đời tự tại
Những tự nhiên
Dạo chơi trần thế
Tìm kiếm
Ngọc như ý mâu ni
Sâu nơi đáy bể
Trầm luân
Lại càng
Nhớ rõ đường về
Bước vào
Cửa ngõ Lương Tâm
Trở lại quê hương
Cõi Trời
Kết thúc một kiếp
Rong chơi cõi trần
***
Đã thấm mùi trần tục
Tỉnh giấc say
Tỉnh lặng cuộc đời
Buông với bỏ
Niềm vui thức tỉnh
Đến cùng đi
Một kiếp đời trần
Không lạc Cội
Sống đời tự tại
Những tự nhiên
Dạo chơi trần thế
Tìm kiếm
Ngọc như ý mâu ni
Sâu nơi đáy bể
Trầm luân
Lại càng
Nhớ rõ đường về
Bước vào
Cửa ngõ Lương Tâm
Trở lại quê hương
Cõi Trời
Kết thúc một kiếp
Rong chơi cõi trần
Bước vào
Cửa ngõ Lương Tâm
Trở lại quê hương
Cõi Trời
Kết thúc một kiếp
Rong chơi cõi trần
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s