LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 305 – XIN HÃY NHỚ ĐỪNG QUÊN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
305
XIN HÃY NHỚ
ĐỪNG QUÊN

Cõi hồng trần
Xoay vần không dứt
Kiếp luân hồi
Mãi tiếp nối nhau
Bao ân tình
Đã về nơi cõi khác
Hồn não nề
Khi lạc bước âm ti
Dẫu đã biết
Trần gian là cõi tạm
Thế vẫn mê
Dấy mãi tham sân si
Kết thành quả nghiệp
Luân hồi khốn nguy
Mãn kiếp trần
Hồn sa địa ngục
Đi vào ngạ quỷ súc sanh
Cái dại nào hơn
Cái dại làm khổ hồn linh
Dù chết oan
Hay mồ chôn vô chủ
Kiếp luân hồi
Theo nghiệp để đầu thai
Hỏi trần gian
Có mấy ai thức tỉnh
Giành giật làm gì
Cho nghiệp ác phải mang
Tự hỏi rằng
Có mấy ai sống mãi
Ai rồi cũng
Trở thành thiên cổ
Dù là dân
Cho đến vua quan
Thứ mang theo
Không phải là
Quyền chức hay giàu sang
Mà là nghiệp Ác- Thiện
Siêu sanh hay đọa đày
Xin hãy nhớ đừng quên
Xin hãy nhớ đừng quên
***
Cõi hồng trần
Xoay vần không dứt
Kiếp luân hồi
Mãi tiếp nối nhau
Bao ân tình
Đã về nơi cõi khác
Hồn não nề
Khi lạc bước âm ti
Dẫu đã biết
Trần gian là cõi tạm
Thế vẫn mê
Dấy mãi tham sân si
Kết thành quả nghiệp
Luân hồi khốn nguy
Mãn kiếp trần
Hồn sa địa ngục
Đi vào ngạ quỷ súc sanh
Cái dại nào hơn
Cái dại làm khổ hồn linh
Dù chết oan
Hay mồ chôn vô chủ
Kiếp luân hồi
Theo nghiệp để đầu thai
Hỏi trần gian
Có mấy ai thức tỉnh
Giành giật làm gì
Cho nghiệp ác phải mang
Tự hỏi rằng
Có mấy ai sống mãi
Ai rồi cũng
Trở thành thiên cổ
Dù là dân
Cho đến vua quan
Thứ mang theo
Không phải là
Quyền chức hay giàu sang
Mà là nghiệp Ác- Thiện
Siêu sanh hay đọa đày
Xin hãy nhớ đừng quên
Xin hãy nhớ đừng quên
***
Hỏi trần gian
Có mấy ai thức tỉnh
Giành giật làm gì
Cho nghiệp ác phải mang
Tự hỏi rằng
Có mấy ai sống mãi
Ai rồi cũng
Trở thành thiên cổ
Dù là dân
Cho đến vua quan
Thứ mang theo
Không phải là
Quyền chức hay giàu sang
Mà là nghiệp Ác- Thiện
Siêu sanh hay đọa đày
Xin hãy nhớ đừng quên
Xin hãy nhớ đừng quên
Thứ mang theo
Không phải là
Quyền chức hay giàu sang
Mà là nghiệp Ác- Thiện
Siêu sanh hay đọa đày
Xin hãy nhớ đừng quên
Xin hãy nhớ đừng quên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s