LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 300 – MỪNG ANH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
300
MỪNG ANH

Mừng anh
Đến với Cội Nguồn
Không còn lạc lõng
Hồng trần bơ vơ
Thuyền anh
Đã có bến bờ
Tìm nơi neo đậu
Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn
Phúc lộc trao tay
Biết bao may mắn
Đắp xây cuộc đời
Công danh
Thành đạt lẫy lừng
Ước mong đều được
Đều thành Trời Cho
Mừng anh
Tìm đến Trời Cha
Đời anh vững Gốc
Thăng hoa Cuộc Đời
Đời anh
Luôn mãi đâm chồi
Đơm hoa kết trái
Sáng ngời công danh
Tâm anh
Nở rộ trí khôn
Nở hoa chánh giác
Biết bao phúc lành
Anh về
Về lại được nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà Mẹ Cha
Tam thiên
Vũ trụ trong ta
Trần gian, địa phủ
Đâu xa trong vườn
Về Nguồn
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy cùng khắp
Phật, Tiên, Thánh, Thần
Chúc mừng
Phật, Thánh người anh
Đi vào viên mãn
Công danh lẫy lừng
Kế thừa
Di chí Cha Trời
Chân Ông tột đỉnh
Vĩnh hằng uy linh
***
Mừng anh
Đến với Cội Nguồn
Không còn lạc lõng
Hồng trần bơ vơ
Thuyền anh
Đã có bến bờ
Tìm nơi neo đậu
Cội Nguồn Cha Ông
Về Nguồn
Phúc lộc trao tay
Biết bao may mắn
Đắp xây cuộc đời
Công danh
Thành đạt lẫy lừng
Ước mong đều được
Đều thành Trời Cho
Mừng anh
Tìm đến Trời Cha
Đời anh vững Gốc
Thăng hoa Cuộc Đời
Đời anh
Luôn mãi đâm chồi
Đơm hoa kết trái
Sáng ngời công danh
Tâm anh
Nở rộ trí khôn
Nở hoa chánh giác
Biết bao phúc lành
Anh về
Về lại được nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà Mẹ Cha
Tam thiên
Vũ trụ trong ta
Trần gian, địa phủ
Đâu xa trong vườn
Về Nguồn
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy cùng khắp
Phật, Tiên, Thánh, Thần
Chúc mừng
Phật, Thánh người anh
Đi vào viên mãn
Công danh lẫy lừng
Khế thừa
Di chí Cha Trời
Chân Ông tột đỉnh
Vĩnh hằng uy linh
***
Anh về
Về lại được nhà
Ngôi nhà vũ trụ
Ngôi nhà Mẹ Cha
Tam thiên
Vũ trụ trong ta
Trần gian, địa phủ
Đâu xa trong vườn
Về Nguồn
Hội tụ đoàn viên
Sum vầy cùng khắp
Phật, Tiên, Thánh, Thần
Chúc mừng
Phật, Thánh người anh
Đi vào viên mãn
Công danh lẫy lừng
Kế thừa
Di chí Cha Trời
Chân Ông tột đỉnh
Vĩnh hằng uy linh
Khế thừa
Di chí Cha Trời
Chân Ông tột đỉnh
Vĩnh hằng uy linh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s