LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 299 – THEO CHA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
299
THEO CHA

Theo Cha
Con đến với Cha
Cha là Cội Gốc
Con hoa lá cành
Theo Cha
Con mới đẹp lành
Cha là tài lộc
Cuộc đời của con
Còn Cha
Gót đỏ như son
Mất Cha con trẻ
Gót đen như chì
Bao may mắn
Khi còn Nguồn Cội
Bao đẹp lành
Kề cận Trời Cha
Cuộc đời
Luôn mãi nở hoa
Mắn may tài lộc
Đắp xây cuộc đời
Muôn pháp tu
Về Nguồn đệ nhất
Cầu yên bình
Tìm đến về Nguồn
Cha Trời
Cùng với Mẹ Trời
Chở che bảo bọc
Mọi điều tai qua
Tu đâu hơn
Thờ Cha kính Mẹ
Đạo nào hơn
Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tổ Tiên
Tiên Tổ bao trùm
Hư không vũ trụ
Khắp cùng mọi nơi
Cội Nguồn
Luôn sát bên con
Cá sống trong nước
Đâu xa rất gần
Cá cầu
Thời nước biết liền
Cá đang mắc cạn
Nước liền dâng lên
Cứu cá
Thoát nạn bình an
Không còn tai nạn
Khốn nguy cuộc đời
Tâm đạt đạo
Chính là chứng biết
Cha ở đâu
Tìm đến gần Cha
Cha là
Vũ trụ bao la
Cha là cuộc sống
Trong con rất gần
Như cá sống
Trong nước thường ngày
Pháp thân Cha
Chỗ nào cũng có
Con sống
Trong lòng Cha
Chỉ cần
Hướng nội quy y
Nhận Tổ quy Tông
Đi vào mọi việc
Bình yên cuộc đời
Tìm đến Cha Trời
Đường đi
Chính là Văn Hóa
Cội Nguồn tối cao
***
Theo Cha
Con đến với Cha
Cha là Cội Gốc
Con hoa lá cành
Theo Cha
Con mới đẹp lành
Cha là tài lộc
Cuộc đời của con
Còn Cha
Gót đỏ như son
Mất Cha con trẻ
Gót đen như chì
Bao may mắn
Khi còn Nguồn Cội
Bao đẹp lành
Kề cận Trời Cha
Cuộc đời
Luôn mãi nở hoa
Mắn may tài lộc
Đắp xây cuộc đời
Muôn pháp tu
Về Nguồn đệ nhất
Cầu yên bình
Tìm đến về Nguồn
Cha Trời
Cùng với Mẹ Trời
Chở che bảo bọc
Mọi điều tai qua
Tu đâu hơn
Thờ Cha kính Mẹ
Đạo nào hơn
Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tổ Tiên
Tiên Tổ bao trùm
Hư không vũ trụ
Khắp cùng mọi nơi
Cội Nguồn
Luôn sát bên con
Cá sống trong nước
Đâu xa rất gần
Cá cầu
Thời nước biết liền
Cá đang mắc cạn
Nước liền dâng lên
Cứu cá
Thoát nạn bình an
Không còn tai nạn
Khốn nguy cuộc đời
Tâm đạt đạo
Chính là chứng biết
Cha ở đâu
Tìm đến gần Cha
Cha là
Vũ trụ bao la
Cha là cuộc sống
Trong con rất gần
Như cá sống
Trong nước thường ngày
Pháp thân Cha
Chỗ nào cũng có
Con sống
Trong lòng Cha
Chỉ cần
Hướng nội quy y
Nhận Tổ quy Tông
Đi vào mọi việc
Bình yên cuộc đời
Tìm đến Cha Trời
Đường đi
Chính là Văn Hóa
Cội Nguồn tối cao
***
Cha là
Vũ trụ bao la
Cha là cuộc sống
Trong con rất gần
Như cá sống
Trong nước thường ngày
Pháp thân Cha
Chỗ nào cũng có
Con sống
Trong lòng Cha
Chỉ cần
Hướng nội quy y
Nhận Tổ quy Tông
Đi vào mọi việc
Bình yên cuộc đời
Tìm đến Cha Trời
Đường đi
Chính là Văn Hóa
Cội Nguồn tối cao
Tìm đến Cha Trời
Đường đi
Chính là Văn Hóa
Cội Nguồn tối cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s