CHỐNG CHÈO

CHỐNG CHÈO

Một tay chèo lái con thuyền
Vượt qua sóng gió yên bình nước non
Sợ gì chước quỷ tàu tây
Sợ gì nanh vuốt yêu tinh lừa đời
Kể chi tuổi tác đã già
Chống chèo non nước đến cùng đến nơi
Ngẩng đầu nhìn thấy trời xanh
Thân Cha pháp Mẹ bao la khắp cùng
Sợ chi sóng gió bão bùng
Chuyển xoay tình thế về Nguồn bình an
Chống chèo, chèo chống gian nan
Vượt qua tất cả khó khăn không sờn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s