LẼ SỐNG CUỘC ĐỜI

LẼ SỐNG CUỘC ĐỜI

Lẽ sống về Nguồn, lẽ sống vui
Sống đời có ích, sống vì non
Sống trong lẽ sống, vì cuộc sống
Vì Nguồn vì Cội, vì Cha Ông
Lẽ sống mãn trần, sanh thiên giới
Tâm linh hiển hách, tỏa hào quang
Sống mà như thế, không uổng sống
Đẹp đời tốt đạo, đẹp thế gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s