LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 289 – KIẾP LÀM NGƯỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
289
KIẾP LÀM NGƯỜI

Ta sanh ra
Cõi tạm trần gian
Nào phải ở lâu
Tìm về quê hương
Thiên đàng cực lạc
Vào nhà vũ trụ
Chấm dứt tử sanh
Chấm dứt
Lạc loài bơ vơ
Ta sanh ra
Đâu phải
Tìm sự xa hoa
Ăn chơi truỵ lạc
Uổng kiếp làm người
Kiếp con thuyền
Tiểu thiên vũ trụ
Thể xác Trời Ban
Thế gian
Cõi tạm đến đi
Bể khổ mênh mông
Phải đâu là cõi
An vui vĩnh hằng
Ở nơi cõi trần
Chỉ là chớp mắt
Qua liền rất mau
Kiếp người
May mắn sanh ra
Nhờ thân
Linh Hồn vượt biển
Ái hà lên tiên
Sang qua bờ giác
Bình yên lên trời
May mắn sinh ra
Kiếp làm người
Làm chủ con thuyền
Tiểu thiên
Xác thân vũ trụ
Cơ hội cho ta
Tu hành tiến hóa
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên,
May mắn sinh ra
Gặp Thời Thánh Đức
Tiếp cận Thiên Ý
Làm chủ kho báu
Đem ra truyền bá
Tận độ nhơn sanh
Thành Chuyển Luân Vương
Thành các Vua Trời
Phải đâu
Sanh ra làm người
Chạy theo vật chất
Sa đọa ăn chơi
Phí bỏ con thuyền
Mãn trần rồi
Muôn kiếp luân hồi
Chìm trong bể khổ
Lạc loài bơ vơ
Chỉ có con thuyền
Thể xác con người
Tiểu Thiên Vũ Trụ
Mới đủ sức
Vượt qua bể trần
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên
Thần, Chúa.
Chỉ lo tìm cầu
Vật chất
Ăn chơi sa đọa
Mất thuyền rồi
Đọa lạc luân hồi
Lặng hụp chơi vơi
***
Ta sanh ra
Cõi tạm trần gian
Nào phải ở lâu
Tìm về quê hương
Thiên đàng cực lạc
Vào nhà vũ trụ
Chấm dứt tử sanh
Chấm dứt
Lạc loài bơ vơ
Ta sanh ra
Đâu phải
Tìm sự xa hoa
Ăn chơi truỵ lạc
Uổng kiếp làm người
Kiếp con thuyền
Tiểu thiên vũ trụ
Thể xác Trời Ban
Thế gian
Cõi tạm đến đi
Bể khổ mênh mông
Phải đâu là cõi
An vui vĩnh hằng
Ở nơi cõi trần
Chỉ là chớp mắt
Qua liền rất mau
Kiếp người
May mắn sanh ra
Nhờ thân
Linh Hồn vượt biển
Ái hà lên tiên
Sang qua bờ giác
Bình yên lên trời
May mắn sinh ra
Kiếp làm người
Làm chủ con thuyền
Tiểu thiên
Xác thân vũ trụ
Cơ hội cho ta
Tu hành tiến hóa
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên,
May mắn sinh ra
Gặp Thời Thánh Đức
Tiếp cận Thiên Ý
Làm chủ kho báu
Đem ra truyền bá
Tận độ nhơn sanh
Thành Chuyển Luân Vương
Thành các Vua Trời
Phải đâu
Sanh ra làm người
Chạy theo vật chất
Sa đọa ăn chơi
Phí bỏ con thuyền
Mãn trần rồi
Muôn kiếp luân hồi
Chìm trong bể khổ
Lạc loài bơ vơ
Chỉ có con thuyền
Thể xác con người
Tiểu Thiên Vũ Trụ
Mới đủ sức
Vượt qua bể trần
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên
Thần, Chúa.
Chỉ lo tìm cầu
Vật chất
Ăn chơi sa đọa
Mất thuyền rồi
Đọa lạc luân hồi
Lặng hụp chơi vơi
***
Chỉ có con thuyền
Thể xác con người
Tiểu Thiên Vũ Trụ
Mới đủ sức
Vượt qua bể trần
Đến nơi bờ giác
Thành Phật, Thánh, Tiên
Thần, Chúa.
Chỉ lo tìm cầu
Vật chất
Ăn chơi sa đọa
Mất thuyền rồi
Đọa lạc luân hồi
Lặng hụp chơi vơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s