LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 288 – KIẾP ĐỘ NGƯỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
288
KIẾP ĐỘ NGƯỜI

Đã xuống trần gian
Cứu độ người
Phải đâu hưởng phước
Cảnh sang giàu
Cái kiếp độ người
Truân chuyên lắm
Ra công năm tháng
Chẳng thấy đâu
Đã xuống hồng trần
Làm việc nghĩa
Cho đi, đâu phải
Cảnh làm giàu
Nên phải chịu nghèo
Trong số kiếp
Cuộc đời đủ sống
Độ nhân sanh sinh
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Gian nan hành đạo
Trồng cây đức
Bần hàn thiếu thốn
Luôn là chính
Công danh cơm áo
Chuyện nhỏ thôi
Cuộc đời quán trọ
Cần chi lắm
Thế gian cõi tạm
Đường mây khói
Chỉ mong cuộc sống
Tạm đủ sống
Mọi chuyện bình yên
Cảnh êm trôi
Cái quý chính là
Tâm trong sáng
Chẳng vướng chi nhiều
Sạch cái tôi
Bởi đời vốn dĩ
Như bong bóng
Thế gian luôn mãi
Bạc như vôi
Mãn trần trở lại
Miền thiên giới
Bỏ lại sau lưng
Chỉ thế thôi
Đến đi, đi đến
Đều tay trắng
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Mà là tận độ
Người dương thế
Xuống trần đâu phải
Tìm phú quý
Mà trồng cây đức
Truyền lời Cha
Làm cho
Cuộc sống nở hoa
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
Mãn trần
Đều được về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
***
Đã xuống trần gian
Cứu độ người
Phải đâu hưởng phước
Cảnh sang giàu
Cái kiếp độ người
Truân chiên lắm
Ra công năm tháng
Chẳng thấy đâu
Đã xuống hồng trần
Làm việc nghĩa
Cho đi, đâu phải
Cảnh làm giàu
Nên phải chịu nghèo
Trong số kiếp
Cuộc đời đủ sống
Độ nhân sanh sinh
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Gian nan hành đạo
Trồng cây đức
Bần hàn thiếu thốn
Luôn là chính
Công danh cơm áo
Chuyện nhỏ thôi
Cuộc đời quán trọ
Cần chi lắm
Thế gian cõi tạm
Đường mây khói
Chỉ mong cuộc sống
Tạm đủ sống
Mọi chuyện bình yên
Cảnh êm trôi
Cái quý chính là
Tâm trong sáng
Chẳng vướng chi nhiều
Sạch cái tôi
Bởi đời vốn dĩ
Như bong bóng
Thế gian luôn mãi
Bạc như vôi
Mãn trần trở lại
Miền thiên giới
Bỏ lại sau lưng
Chỉ thế thôi
Đến đi, đi đến
Đều tay trắng
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Mà là tận độ
Người dương thế
Xuống trần đâu phải
Tìm phú quý
Mà trồng cây đức
Truyền lời Cha
Làm cho
Cuộc sống nở hoa
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
Mãn trần
Đều được về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
***
Xuống trần đâu phải
Xuống để chơi
Mà là tận độ
Người dương thế
Xuống trần đâu phải
Tìm phú quý
Mà trồng cây đức
Truyền lời Cha
Làm cho
Cuộc sống nở hoa
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
Mãn trần
Đều được về trời
An vui tự tại
Vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s