LONG HOA THI TẬP CA NHẠC – 290 – XIN CẢM ƠN

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
290
XIN CẢM ƠN

Tôi xin đa tạ
Ngày nào
Cũng phải thêm buồn
Ngày nào
Cũng phải u sầu
Trong bạo tàn
Trong thế thời
Ôi khốn đốn
Cho kiếp con người
Xin đa tạ
Trần gian cõi tạm
Bể khổ hồng trần
Cho tôi
Đủ thứ mùi
Cay, đắng, mặn, nồng
Lời ru vô thường
Có đó rồi không
Tôi xin đa tạ
Tai họa rập rình
Bệnh tật đầy mình
Hành hạ xác thân
Lời ru của xui
Lời ru của rủi
Tiếng ru ru khổ
Tiếng ru hạ hành
Xin đa tạ
Bể trần
Lời ru thống khổ
Lời ru miệt mài
Xin cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Cái phao của Trời
Đã cứu linh hồn
Vùi trong bể trần
Xin cảm ơn
Lời ru ngọt ngào
Nở hoa ân tình
Lời ru Cội Nguồn
Lời ru con đường
Siêu thoát về trời
Ôi Cha Trời
Thiên Ý Trời Cha
Xin đa tạ hồng trần
Ngày nào
Cũng phải dè chừng
Ngày nào
Cũng phải loại trừ
Bao tai họa vây quanh
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Văn Hóa trao tay
An vui tự tại
Ở ngay hồng trần
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
***
Tôi xin đa tạ
Ngày nào
Cũng phải thêm buồn
Ngày nào
Cũng phải u sầu
Trong bạo tàn
Trong thế thời
Ôi khốn đốn
Cho kiếp con người
Xin đa tạ
Trần gian cõi tạm
Bể khổ hồng trần
Cho tôi
Đủ thứ mùi
Cay, đắng, mặn, nồng
Lời ru vô thường
Có đó rồi không
Tôi xin đa tạ
Tai họa rập rình
Bệnh tật đầy mình
Hành hạ xác thân
Lời ru của xui
Lời ru của rủi
Tiếng ru ru khổ
Tiếng ru hạ hành
Xin đa tạ
Bể trần
Lời ru thống khổ
Lời ru miệt mài
Xin cảm ơn
Văn Hóa Cội Nguồn
Cái phao của Trời
Đã cứu linh hồn
Vùi trong bể trần
Xin cảm ơn
Lời ru ngọt ngào
Nở hoa ân tình
Lời ru Cội Nguồn
Lời ru con đường
Siêu thoát về trời
Ôi Cha Trời
Thiên Ý Trời Cha
Xin đa tạ hồng trần
Ngày nào
Cũng phải dè chừng
Ngày nào
Cũng phải loại trừ
Bao tai họa vây quanh
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Văn Hóa trao tay
An vui tự tại
Ở ngay hồng trần
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
***
Xin đa tạ hồng trần
Ngày nào
Cũng phải dè chừng
Ngày nào
Cũng phải loại trừ
Bao tai họa vây quanh
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Văn Hóa trao tay
An vui tự tại
Ở ngay hồng trần
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————
HẾT QUYỂN 2 XEM TIẾP QUYỂN 3
CAO ĐỨC THẮNG
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s