LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 277 – VIỆT NAM ĐẸP LẠ ĐẸP LÙNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
277
VIỆT NAM
ĐẸP LẠ ĐẸP LÙNG

Việt Nam
Đẹp lạ đẹp lùng
Cong hình chữ S
Rồng vàng Á Châu
Thiên thời
Địa lợi tung bay
Giờ đây Nguồn Cội
Sáng lên nhân hòa
Rồng Tiên
Hừng hực dâng trào
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời trời mây
Làm cho
Khiếp vía ngoại xâm
Khiếp hồn hại nước
Hại dân độc tài
Việt Nam
Nhân kiệt anh hùng
Địa Linh vũ trụ
Địa cầu trung ương
Rồng Tiên
Non nước Rồng Tiên
Trổi lên khúc nhạc
Anh linh Tiên Rồng
Trổi lên
Khúc nhạc đại đồng
Năm châu bốn bể
Lẫy lừng Việt Nam
Thiên thời
Địa lợi Trời ban
Nhân hòa Trời đãi
Ban cho Cội Nguồn
Việt Nam
Cũng đã đến hồi
Cửa trời rộng mở
Đón chào anh em
Rồng vàng
Cất cánh bay lên
Địa Long vũ trụ
Sáng lên mặt trời
Năm châu
Bốn bể đắp bồi
Rồng vàng Nam Việt
Rạng ngời muôn thu
Vận thời
Đã đến Việt Nam
Trổ xuân trổ phúc
Nước non đẹp giàu
Việt Nam
Văn Hóa Cội Nguồn
Việt Nam Nước Việt
Vang lừng Việt Nam
***
Việt Nam
Đẹp lạ đẹp lùng
Cong hình chữ S
Rồng vàng Á Châu
Thiên thời
Địa lợi tung bay
Giờ đây Nguồn Cội
Sáng lên nhân hòa
Rồng Tiên
Hừng hực dâng trào
Đơm hoa kết trái
Rạng ngời trời mây
Làm cho
Khiếp vía ngoại xâm
Khiếp hồn hại nước
Hại dân độc tài
Việt Nam
Nhân kiệt anh hùng
Địa Linh vũ trụ
Địa cầu trung ương
Rồng Tiên
Non nước Rồng Tiên
Trổi lên khúc nhạc
Anh linh Tiên Rồng
Trổi lên
Khúc nhạc đại đồng
Năm châu bốn bể
Lẫy lừng Việt Nam
Thiên thời
Địa lợi Trời ban
Nhân hòa Trời đãi
Ban cho Cội Nguồn
Việt Nam
Cũng đã đến hồi
Cửa trời rộng mở
Đón chào anh em
Rồng vàng
Cất cánh bay lên
Địa Long vũ trụ
Sáng lên mặt trời
Năm châu
Bốn bể đắp bồi
Rồng vàng Nam Việt
Rạng ngời muôn thu
Vận thời
Đã đến Việt Nam
Trổ xuân trổ phúc
Nước non đẹp giàu
Việt Nam
Văn Hóa Cội Nguồn
Việt Nam Nước Việt
Vang lừng Việt Nam
***
Việt Nam
Cũng đã đến hồi
Cửa trời rộng mở
Đón chào anh em
Rồng vàng
Cất cánh bay lên
Địa Long vũ trụ
Sáng lên mặt trời
Năm châu
Bốn bể đắp bồi
Rồng vàng Nam Việt
Rạng ngời muôn thu
Vận thời
Đã đến Việt Nam
Trổ xuân trổ phúc
Nước non đẹp giàu
Việt Nam
Văn Hóa Cội Nguồn
Việt Nam Nước Việt
Vang lừng Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s