LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 276 – RỒNG TIÊN TIÊN RỒNG

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
276
RỒNG TIÊN
TIÊN RỒNG

Rồng Tiên
Đẹp lạ đẹp lùng
Tràn đầy mật ngọt
Ngon lành lắm thay
Cáo già
Len lén ra tay
Cướp đi mật ngọt
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Nào hay
Con cái nhà trời
Đánh cho một trận
Tơi bời nên thân
Cáo già
Thất vía hồn kinh
Mẻ đầu u trán
Hãi kinh chạy dài
Rồng Tiên
Nào phải tầm thường
Đồng tâm hiệp lực
Bao đời xưa nay
Đánh Tàu
Rồi lại đánh Tây
Loại quân bạo ác
Xóa đi độc tài
Rồng Tiên
Dòng máu anh hùng
Dễ gì cướp được
Sông hồ nước non
Gươm thiên
Quốc Tổ truyền trao
Cùng nhau chung sức
Vung lên loại trừ
Vững yên
Truyền thống Tiên rồng
Kết thừa di chí
Vua Hùng anh linh
Cáo chồn
Một lũ tay sai
Hại non hại nước
Nát tan nước nhà
Rồng Tiên
Đã sống dậy rồi
Vùi chôn xâm lược
Tàn đời yêu ma
***
Rồng Tiên
Đẹp lạ đẹp lùng
Tràn đầy mật ngọt
Ngon lành lắm thay
Cáo già
Len lén ra tay
Cướp đi mật ngọt
Rồng Tiên, Tiên Rồng
Nào hay
Con cái nhà trời
Đánh cho một trận
Tơi bời nên thân
Cáo già
Thất vía hồn kinh
Mẻ đầu u trán
Hãi kinh chạy dài
Rồng Tiên
Nào phải tầm thường
Đồng tâm hiệp lực
Bao đời xưa nay
Đánh Tàu
Rồi lại đánh Tây
Loại quân bạo ác
Xóa đi độc tài
Rồng Tiên
Dòng máu anh hùng
Dễ gì cướp được
Sông hồ nước non
Gươm thiên
Quốc Tổ truyền trao
Cùng nhau chung sức
Vung lên loại trừ
Vững yên
Truyền thống Tiên rồng
Kết thừa di chí
Vua Hùng anh linh
Cáo chồn
Một lũ tay sai
Hại non hại nước
Nát tan nước nhà
Rồng Tiên
Đã sống dậy rồi
Vùi chôn xâm lược
Tàn đời yêu ma
***
Rồng Tiên
Nào phải tầm thường
Đồng tâm hiệp lực
Bao đời xưa nay
Đánh Tàu
Rồi lại đánh Tây
Loại quân bạo ác
Xóa đi độc tài
Rồng Tiên
Dòng máu anh hùng
Dễ gì cướp được
Sông hồ nước non
Gươm thiên
Quốc Tổ truyền trao
Cùng nhau chung sức
Vung lên loại trừ
Vững yên
Truyền thống Tiên rồng
Kết thừa di chí
Vua Hùng anh linh
Cáo chồn
Một lũ tay sai
Hại non hại nước
Nát tan nước nhà
Rồng Tiên
Đã sống dậy rồi
Vùi chôn xâm lược
Tàn đời yêu ma
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s