LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 278 – XIN BIẾT LẮNG NGHE

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
278
XIN BIẾT LẮNG NGHE

Con xin biết lắng nghe
Lời Trời
Dạy con trong tâm thức
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời dạy con
Mọi lúc mọi nơi
Con đã trở về Nguồn
Tựa nương
Cha Trời Mẹ Trời
Xin Cha Mẹ
Hãy dạy con
Con luôn mãi
Nghe theo lời Cha Mẹ
Biết thương yêu
Và biết cho đi
Không mong cầu trả ơn
Và luôn cầu nguyện
Ai ai cũng được
An vui hạnh phúc
Thiên Ý Văn Hóa
Là sức sống đời con
Lời Trời
Là ánh sáng đời con
Lời Trời
Là niềm hi vọng
Là đường đi
Để chúng con đi
Lời Trời là cam lộ
Chữa bao tật bệnh
Trong lòng
Là chất ngất niềm vui
Lời trời
Là cải số đổi đời
Từ khốn khổ
Thành an vui
Từ nghèo khổ
Thành giàu sang
Từ ngu si
Trở thành thông thái
Lời Trời
Đem lại hạnh phúc
Cho nhận loại trần gian
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời
Dạy con trong cuộc sống
Lời Trời dạy
Là lời
Còn hơn châu báu
Chúng con
Xin nguyện biết lắng nghe
Làm hành trang
Theo bước đời con
Chúng con
Luôn sẵn sàng
Chờ đợi
Và vâng nghe theo Trời
Chúng con nguyện
Thực hành
Lời Cha Trời
Đã truyền ban
Lời dạy Cha Trời
Là sức sống của đời con
***
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời
Dạy con trong tâm thức
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời dạy con
Mọi lúc mọi nơi
Con đã trở về Nguồn
Tựa nương
Cha Trời Mẹ Trời
Xin Cha Mẹ
Hãy dạy con
Con luôn mãi
Nghe theo lời Cha Mẹ
Biết thương yêu
Và biết cho đi
Không mong cầu trả ơn
Và luôn cầu nguyện
Ai ai cũng được
An vui hạnh phúc
Thiên Ý Văn Hóa
Là sức sống đời con
Lời Trời
Là ánh sáng đời con
Lời Trời
Là niềm hi vọng
Là đường đi
Để chúng con đi
Lời Trời là cam lộ
Chữa bao tật bệnh
Trong lòng
Là chất ngất niềm vui
Lời trời
Là cải số đổi đời
Từ khốn khổ
Thành an vui
Từ nghèo khổ
Thành giàu sang
Từ ngu si
Trở thành thông thái
Lời Trời
Đem lại hạnh phúc
Cho nhận loại trần gian
Con xin biết lắng nghe
Lời Trời
Dạy con trong cuộc sống
Lời Trời dạy
Là lời
Còn hơn châu báu
Chúng con
Xin nguyện biết lắng nghe
Làm hành trang
Theo bước đời con
Chúng con
Luôn sẵn sàng
Chờ đợi
Và vâng nghe theo Trời
Chúng con nguyện
Thực hành
Lời Cha Trời
Đã truyền ban
Lời dạy Cha Trời
Là sức sống của đời con
***
Chúng con
Xin nguyện biết lắng nghe
Làm hành trang
Theo bước đời con
Chúng con
Luôn sẵn sàng
Chờ đợi
Và vâng nghe theo Trời
Chúng con nguyện
Thực hành
Lời Cha Trời
Đã truyền ban
Lời dạy Cha Trời
Là sức sống của đời con
Lời Cha Trời
Đã truyền ban
Lời dạy Cha Trời
Là sức sống của đời con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s