LONG HOA THI TẬP CA- NHẠC – 275 – CÕI ĐỊA NGỤC Ở ĐÂU HẢ BỐ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
275
CÕI ĐỊA NGỤC
Ở ĐÂU HẢ BỐ

Cõi địa ngục
Ở đâu hả Bố
Người thiện lành
Đến được không Cha
Cha mỉm cười
Nhìn con rồi nói
Cõi địa phủ
Xa xa lắm con ơi
Nhưng rất gần
Ở ngay trước mắt
Nếu như con
Tâm đi vào hành ác
Thời nhất định
Khi mãn trần
Con sẽ bị sa đọa
Xuống các tầng
Địa Phủ không sai
Người hành thiện
Không bao giờ
Xuống cõi
Địa Phủ được
Mà chỉ có người
Hành ác
Mới sa đọa
Xuống các tầng Địa Phủ
Cũng như người
Trần gian
Không phạm pháp
Thời không vào
Nhà tù được
Vì nơi nhà tù
Họ không cho vào
Mà chỉ giam nhốt
Những người phạm pháp
Nơi địa phủ
Cũng thế
Không giam giữ
Những người hành thiện
Mà chỉ giam giữ
Những người hành ác
Nay con đã về Nguồn
Theo con đường
Hành Thiện,
Nơi con đến
Chính là
Thiên đàng cực lạc
Hưởng phước trời
Sống trên ngọc ngà
Châu báu,
Tự do
An vui tự tại
Còn những ai
Hành ác
Sa đọa xuống
Các tầng địa phủ
Chịu cảnh hành hình
Tra tấn, chém giết
Xẻ thịt, lột da nấu dầu
Vô cùng thê thảm
Đau đớn
Không lúc nào yên
Nơi địa phủ
Chỉ có hành hạ
Không có tự do
Không như nơi
Thiên Đàng
Quyền tự do
Quyền mưu cầu
Hạnh phúc tự tại
An vui cực lạc
Cửa vào địa ngục
Ở ngay tại tâm
Chỉ cần hành ác
Trái ngược lại Lương Tâm
Khi mãn kiếp trần
Linh Hồn sa xuống
Địa ngục không bao
Giờ sai
Đời sao Đạo vậy như nhau
Hữu hình vô hình không khác
Luật Trời định luật xưa nay
Ác sa Địa Phủ, thiện siêu thiên đàng
***
Cõi địa ngục
Ở đâu hả Bố
Người thiện lành
Đến được không Cha
Cha mỉm cười
Nhìn con rồi nói
Cõi địa phủ
Xa xa lắm con ơi
Nhưng rất gần
Ở ngay trước mắt
Nếu như con
Tâm đi vào hành ác
Thời nhất định
Khi mãn trần
Con sẽ bị sa đọa
Xuống các tầng
Địa Phủ không sai
Người hành thiện
Không bao giờ
Xuống cõi
Địa Phủ được
Mà chỉ có người
Hành ác
Mới sa đọa
Xuống các tầng Địa Phủ
Cũng như người
Trần gian
Không phạm pháp
Thời không vào
Nhà tù được
Vì nơi nhà tù
Họ không cho vào
Mà chỉ giam nhốt
Những người phạm pháp
Nơi địa phủ
Cũng thế
Không giam giữ
Những người hành thiện
Mà chỉ giam giữ
Những người hành ác
Nay con đã về Nguồn
Theo con đường
Hành Thiện,
Nơi con đến
Chính là
Thiên đàng cực lạc
Hưởng phước trời
Sống trên ngọc ngà
Châu báu,
Tự do
An vui tự tại
Còn những ai
Hành ác
Sa đọa xuống
Các tầng địa phủ
Chịu cảnh hành hình
Tra tấn, chém giết
Xẻ thịt, lột da nấu dầu
Vô cùng thê thảm
Đau đớn
Không lúc nào yên
Nơi địa phủ
Chỉ có hành hạ
Không có tự do
Không như nơi
Thiên Đàng
Quyền tự do
Quyền mưu cầu
Hạnh phúc tự tại
An vui cực lạc
Cửa vào địa ngục
Ở ngay tại tâm
Chỉ cần hành ác
Trái ngược lại Lương Tâm
Khi mãn kiếp trần
Linh Hồn sa xuống
Địa ngục không bao
Giờ sai
Đời sao Đạo vậy như nhau
Hữu hình vô hình không khác
Luật Trời định luật xưa nay
Ác sa Địa Phủ, thiện siêu thiên đàng
***
Cửa vào địa ngục
Ở ngay tại tâm
Chỉ cần hành ác
Trái ngược lại Lương Tâm
Khi mãn kiếp trần
Linh Hồn sa xuống
Địa ngục không bao
Giờ sai
Đời sao Đạo vậy như nhau
Hữu hình vô hình không khác
Luật Trời định luật xưa nay
Ác sa Địa Phủ, thiện siêu thiên đàng
Đời sao Đạo vậy như nhau
Hữu hình vô hình không khác
Luật Trời định luật xưa nay
Ác sa Địa Phủ, thiện siêu thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s