LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 271 – QUÊ THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU HẢ BỐ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
271
QUÊ THIÊN ĐÀNG
Ở ĐÂU HẢ BỐ

Quê thiên đàng
Ở đâu hả bố
Mà sao con
Chẳng được thấy bao giờ
Bố mỉm cười
Và nhìn con rồi nói
Quê thiên đàng
Xa xa lắm con ơi
Nhưng rất gần
Nếu là con muốn đến
Quê thiên đàng
Quê nước trời
Đều ở tại Lương Tâm
Sống không trái Lương Tâm
Thời con
Sẽ đến được thiên đàng
Quê hương trời
Quê hương của người lành
Không có ai sang hèn
Không có ai nghèo khó
Sống trên châu báu
Ai cũng như ai
Chẳng có tử sanh
Quê hương
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Quê hương ước mơ
Của bao người muốn đến
Quê hương
Không có cảnh chiến tranh
Sống trong bình an
Không có khổ đau
Sống an vui cực lạc
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Nói chung
Muốn gì được nấy
Con muốn đến
Là con phải
Trả lại xác trần
Ra đi với bàn tay trắng
Muốn về trời
Con phải là người
Chiến thắng.
Chiến thắng Tà Tâm
Loại trừ
Những tánh ác
Chiến thắng bát phong
Con trở thành
Chủ nhân ông cao quý
Thắng giặc phiền não
Là điều rất khó
Nhưng chiến thắng được rồi
Con trở thành
Tột thế vinh quang
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Quê hương trời
Quê hương toàn là châu báu
Quê hương vĩnh hằng
Nếu con không
Chiến thắng lòng tà
Thời con
Không đến được đâu con
Sống trái ngược Lương Tâm
Thời quê thiên đàng
Xa xa lắm rất xa
Dù đi hàng vạn kiếp
Cũng không đến được thiên đàng
***
Quê thiên đàng
Ở đâu hả bố
Mà sao con
Chẳng được thấy bao giờ
Bố mỉm cười
Và nhìn con rồi nói
Quê thiên đàng
Xa xa lắm con ơi
Nhưng rất gần
Nếu là con muốn đến
Quê thiên đàng
Quê nước trời
Đều ở tại Lương Tâm
Sống không trái Lương Tâm
Thời con
Sẽ đến được thiên đàng
Quê hương trời
Quê hương của người lành
Không có ai sang hèn
Không có ai nghèo khó
Sống trên châu báu
Ai cũng như ai
Chẳng có tử sanh
Quê hương
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Quê hương ước mơ
Của bao người muốn đến
Quê hương
Không có cảnh chiến tranh
Sống trong bình an
Không có khổ đau
Sống an vui cực lạc
Tưởng ăn có ăn
Tưởng mặc có mặc
Nói chung
Muốn gì được nấy
Con muốn đến
Là con phải
Trả lại xác trần
Ra đi với bàn tay trắng
Muốn về trời
Con phải là người
Chiến thắng.
Chiến thắng Tà Tâm
Loại trừ
Những tánh ác
Chiến thắng bát phong
Con trở thành
Chủ nhân ông cao quý
Thắng giặc phiền não
Là điều rất khó
Nhưng chiến thắng được rồi
Con trở thành
Tột thế vinh quang
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Quê hương trời
Quê hương toàn là châu báu
Quê hương vĩnh hằng
Nếu con không
Chiến thắng lòng tà
Thời con
Không đến được đâu con
Sống trái ngược Lương Tâm
Thời quê thiên đàng
Xa xa lắm rất xa
Dù đi hàng vạn kiếp
Cũng không đến được thiên đàng
***
Quê hương trời
Quê hương toàn là châu báu
Quê hương vĩnh hằng
Nếu con không
Chiến thắng lòng tà
Thời con
Không đến được đâu con
Sống trái ngược Lương Tâm
Thời quê thiên đàng
Xa xa lắm rất xa
Dù đi hàng vạn kiếp
Cũng không đến được thiên đàng
Sống trái ngược Lương Tâm
Thời quê thiên đàng
Xa xa lắm rất xa
Dù đi hàng vạn kiếp
Cũng không đến được thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s