LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 270 – HẠI TA CŨNG CHÍNH LÀ THẦY TA

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
270
HẠI TA
CŨNG CHÍNH LÀ
THẦY TA

Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi nỗi buồn
Trên cõi tạm trần đời
Mang nhiều đắng cay
Lầm than trong kiếp người
Mệt nhoài trong sớm chiều
Đi vào đời khổ đau
Xin cảm ơn những người
Đã tặng tôi
Những trái đắng cuộc đời
Những món quà bội phản
Lời điêu ngoa sâu hiểm
Xin biết ơn cái ác
Cho tôi thức tỉnh
Xin biết ơn
Độc hiểm hại tôi
Bao dập vùi gian nan
Xin đừng hại nhau
Vì đời lắm khổ đau
Giúp người chính giúp mình
Gặt phúc ở mai sau
Dù đời thật qua mau
Tiếng thơm mãi ngàn sau
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi cuộc đời
Trên cõi tạm làm người
Bao nỗi khổ sớm chiều
Đi vào đời hắt hiu
Lời điêu ngoa gian trá
Càng làm tôi đau đớn
Càng làm tôi tỉnh ra
Tôi lại càng biết ơn
Trên cuộc sống mệt nhoài
Lắm nỗi buồn khổ đau
Xin cảm ơn người thân
Trên lối mộng trần gian
Xin lạy đừng hại nhau
Cuộc đời là cát bụi
Chớp mắt sống bao lâu
Khi lìa trần ra đi
Tất cả là trắng tay
Hồn sẽ về nơi đâu
Những thứ mang theo
Là nghiệp ác hay sao
Xin hãy dừng tay
Những người mãi hại tôi
***
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi nỗi buồn
Trên cõi tạm trần đời
Mang nhiều đắng cay
Lầm than trong kiếp người
Mệt nhoài trong sớm chiều
Đi vào đời khổ đau
Xin cảm ơn những người
Đã tặng tôi
Những trái đắng cuộc đời
Những món quà bội phản
Lời điêu ngoa sâu hiểm
Xin biết ơn cái ác
Cho tôi thức tỉnh
Xin biết ơn
Độc hiểm hại tôi
Bao dập vùi gian nan
Xin đừng hại nhau
Vì đời lắm khổ đau
Giúp người chính giúp mình
Gặt phúc ở mai sau
Dù đời thật qua mau
Tiếng thơm mãi ngàn sau
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi cuộc đời
Trên cõi tạm làm người
Bao nỗi khổ sớm chiều
Đi vào đời hắt hiu
Lời điêu ngoa gian trá
Càng làm tôi đau đớn
Càng làm tôi tỉnh ra
Tôi lại càng biết ơn
Trên cuộc sống mệt nhoài
Lắm nỗi buồn khổ đau
Xin cảm ơn người thân
Trên lối mộng trần gian
Xin lạy đừng hại nhau
Cuộc đời là cát bụi
Chớp mắt sống bao lâu
Khi lìa trần ra đi
Tất cả là trắng tay
Hồn sẽ về nơi đâu
Những thứ mang theo
Là nghiệp ác hay sao
Xin hãy dừng tay
Những người mãi hại tôi
***
Xin cảm ơn những người
Đã cho tôi cuộc đời
Trên cõi tạm làm người
Bao nỗi khổ sớm chiều
Đi vào đời hắt hiu
Lời điêu ngoa gian trá
Càng làm tôi đau đớn
Càng làm tôi tỉnh ra
Tôi lại càng biết ơn
Trên cuộc sống mệt nhoài
Lắm nỗi buồn khổ đau
Xin cảm ơn người thân
Trên lối mộng trần gian
Xin lạy đừng hại nhau
Cuộc đời là cát bụi
Chớp mắt sống bao lâu
Khi lìa trần ra đi
Tất cả là trắng tay
Hồn sẽ về nơi đâu
Những thứ mang theo
Là nghiệp ác hay sao
Xin hãy dừng tay
Những người mãi hại tôi
Cuộc đời là cát bụi
Chớp mắt sống bao lâu
Khi lìa trần ra đi
Tất cả là trắng tay
Hồn sẽ về nơi đâu
Những thứ mang theo
Là nghiệp ác hay sao
Xin hãy dừng tay
Những người mãi hại tôi
Người thầy ác nhân
Xin cảm ơn xin cảm ơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s