LONG HOA THI TẬP CA- NHẠC – 269 – XIN CẢM ƠN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
269
XIN CẢM ƠN

Xin cảm ơn những người
Truyền cho tôi những lời
Lời Thiên Ý Trời Cha
Nay tôi đã đổi đời
Không còn lầm than
Trong kiếp người
Năm tháng họa tai
Đi vào đời an vui
Xin cảm ơn bạn bè
Người đã truyền lời
Thiên Ý nhiệm mầu
Làm cho cuộc đời nở hoa
Đường tương lai rộng mở
Lời kinh luôn nhắc nhở
Trên bước đường ta đi
Xin cảm ơn những người
Xin cảm ơn những người
Gian khổ tháng ngày
Truyền lời kinh cứu đời
Nay tôi thoát khổ đau
Toi xin được chân thành
Cả đời, luôn mãi biết ơn
Dù đời thật mong manh
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi vẫn mãi không quên
Vì đã cho tôi
Những lời ngọc ngà
Châu báu kim cương
Không gì vui hơn
Làm chủ Lương Tâm
Trong những ngày xông pha
Nơi bể khổ trần gian
Xin đa tạ người tình
Tôi là người chết đuối
Nơi biển trần chới với
Liền tìm thấy cái phao
Từ những người đem trao
Cùng đồng hành với tôi
Trên bước đường chông gai
Giờ thời đã có nhau
Đường trần cùng vượt qua
Tìm hạnh phúc trong ta
Theo con đường Ông Cha
Xin cảm ơn, xin cảm ơn
Những người đã giúp ta
Truyền Thiên Ý Trời Cha
***
Xin cảm ơn những người
Truyền cho tôi những lời
Lời Thiên Ý Trời Cha
Nay tôi đã đổi đời
Không còn lầm than
Trong kiếp người
Năm tháng họa tai
Đi vào đời an vui
Xin cảm ơn bạn bè
Người đã truyền lời
Thiên Ý nhiệm mầu
Làm cho cuộc đời nở hoa
Đường tương lai rộng mở
Lời kinh luôn nhắc nhở
Trên bước đường ta đi
Xin cảm ơn những người
Xin cảm ơn những người
Gian khổ tháng ngày
Truyền lời kinh cứu đời
Nay tôi thoát khổ đau
Toi xin được chân thành
Cả đời, luôn mãi biết ơn
Dù đời thật mong manh
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi vẫn mãi không quên
Vì đã cho tôi
Những lời ngọc ngà
Châu báu kim cương
Không gì vui hơn
Làm chủ Lương Tâm
Trong những ngày xông pha
Nơi bể khổ trần gian
Xin đa tạ người tình
Tôi là người chết đuối
Nơi biển trần chới với
Liền tìm thấy cái phao
Từ những người đem trao
Cùng đồng hành với tôi
Trên bước đường chông gai
Giờ thời đã có nhau
Đường trần cùng vượt qua
Tìm hạnh phúc trong ta
Theo con đường Ông Cha
Xin cảm ơn, xin cảm ơn
Những người đã giúp ta
Truyền Thiên Ý Trời Cha
***
Toi xin được chân thành
Cả đời, luôn mãi biết ơn
Dù đời thật mong manh
Nơi cõi tạm trần gian
Tôi vẫn mãi không quên
Vì đã cho tôi
Những lời ngọc ngà
Châu báu kim cương
Không gì vui hơn
Làm chủ Lương Tâm
Trong những ngày xông pha
Nơi bể khổ trần gian
Xin đa tạ người tình
Tôi là người chết đuối
Nơi biển trần chới với
Liền tìm thấy cái phao
Từ những người đem trao
Cùng đồng hành với tôi
Trên bước đường chông gai
Giờ thời đã có nhau
Đường trần cùng vượt qua
Tìm hạnh phúc trong ta
Theo con đường Ông Cha
Xin cảm ơn, xin cảm ơn
Những người đã giúp ta
Truyền Thiên Ý Trời Cha
Xin cảm ơn, xin cảm ơn
Những người đã giúp ta
Truyền Thiên Ý Trời Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s