LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 268 – GIẢ TỪ LẠC CỘI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
268
GIẢ TỪ LẠC CỘI

Trần đời
Đầy rẫy ưu phiền
Nếu không về Cội
Khó mòng an vui
Bể trần
Lắm rủi nhiều xui
Phải cần vững Gốc
Mới yên cuộc đời
Bình an
Nào phải dễ dàng
Phong ba bão tố
Chốn trần chuyển xoay
Ai mà
Che chở ta đây
Nếu không về Cội
Tựa nương Cha Trời
Muốn yên
Nào có dễ gì
Nếu xa Nguồn Cội
Lạc loài bơ vơ
Con mà
Có Mẹ có Cha
Lo gì chẳng đặng
Ấm no cuộc đời
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ kết trái
Đâm cành nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ sự bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Đầy rẫy khổ sầu
Nhưng nhờ vững Gốc
Cuộc đời bình yên
Giả từ
Lạc Cội bơ vơ
Giả từ lạc lối
Ngẩng ngơ cuộc trần
Về Nguồn
Về Cội xanh cành
Vượt qua dông tố
Chuyển mình nở hoa
***
Trần đời
Đầy rẫy ưu phiền
Nếu không về Cội
Khó mòng an vui
Bể trần
Lắm rủi nhiều xui
Phải cần vững Gốc
Mới yên cuộc đời
Bình an
Nào phải dễ dàng
Phong ba bão tố
Chốn trần chuyển xoay
Ai mà
Che chở ta đây
Nếu không về Cội
Tựa nương Cha Trời
Muốn yên
Nào có dễ gì
Nếu xa Nguồn Cội
Lạc loài bơ vơ
Con mà
Có Mẹ có Cha
Lo gì chẳng đặng
Ấm no cuộc đời
Cây mà
Gốc đã vững rồi
Tha hồ kết trái
Đâm cành nở hoa
Tai qua
Nạn khỏi tai qua
Nhờ sự bảo bọc
Của Cha Mẹ Trời
Trần đời
Đầy rẫy khổ sầu
Nhưng nhờ vững Gốc
Cuộc đời bình yên
Giả từ
Lạc Cội bơ vơ
Giả từ lạc lối
Ngẩng ngơ cuộc trần
Về Nguồn
Về Cội xanh cành
Vượt qua dông tố
Chuyển mình nở hoa
***
Giả từ
Lạc Cội bơ vơ
Giả từ lạc lối
Ngẩng ngơ cuộc trần
Về Nguồn
Về Cội xanh cành
Vượt qua dông tố
Chuyển mình nở hoa
Về Nguồn
Về Cội xanh cành
Vượt qua dông tố
Chuyển mình nở hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s