LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 266 – LẠY CHA TRỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
266
LẠY CHA TRỜI

Lạy Cha Trời
Con chỉ là
Tiểu linh hồn nhỏ bé
Mãi trôi lăng
Muôn ức kiếp luân hồi
Cha là
Đại Linh Hồn
Đấng quyền năng
Nhất vũ trụ
Không ai
Bằng được Cha
Đấng khai sanh
Ra tất cả
Càn khôn vũ trụ
Tam thiên
Đại thiên thế giới
Nhật, nguyệt, tinh tú
Hai mươi tám tần trời
Thất sơn châu báu
Trần gian địa phủ
Cha là chủ
Vì tất cả
Là của Cha
Pháp thân Cha
Là Phước, Lộc, Thọ
Đến với Cha
Là đến với
Sự giàu sang
Tài Lộc vinh hoa
Hưởng mãi không hết
Đến với Cha
Là đến với
Trường thọ vô biên
Không còn sanh tử
Chúng con lâu nay
Lạc Cội lạc Nguồn
Bơ vơ lạc loài
Hàng triệu ức kiếp
Thấp hèn nhỏ bé
Mãi mãi
Đi vào luân hồi
Sanh tử
Hết kiếp nầy
Đến kiếp khác
Nay chúng con
Nhờ nghe được
Lời Cha dạy bảo
Nay chúng con
Đã trở về Nguồn Cội
Nhận tổ quy Tông
Nương Cha tựa Mẹ
Và biết lắng nghe
Tiếp nhận Thiên Ý
Văn Hóa Cội Nguồn
Lời dạy
Cha Trời Mẹ Trời
Làm hành trang
Giàu sang
Linh hồn chúng con
Nơi trần gian
Sanh đến tử quy
Lá rụng về Cội
Nước rơi về Nguồn
Chúng con đã
Về với Cha Trời Mẹ Trời
Đấng tạo ra
Thân xác con người
Và tiểu linh hồn chúng con
***
Lạy Cha Trời
Con chỉ là
Tiểu linh hồn nhỏ bé
Mãi trôi lăng
Muôn ức kiếp luân hồi
Cha là
Đại Linh Hồn
Đấng quyền năng
Nhất vũ trụ
Không ai
Bằng được Cha
Đấng khai sanh
Ra tất cả
Càn khôn vũ trụ
Tam thiên
Đại thiên thế giới
Nhật, nguyệt, tinh tú
Hai mươi tám tần trời
Thất sơn châu báu
Trần gian địa phủ
Cha là chủ
Vì tất cả
Là của Cha
Pháp thân Cha
Là Phước, Lộc, Thọ
Đến với Cha
Là đến với
Sự giàu sang
Tài Lộc vinh hoa
Hưởng mãi không hết
Đến với Cha
Là đến với
Trường thọ vô biên
Không còn sanh tử
Chúng con lâu nay
Lạc Cội lạc Nguồn
Bơ vơ lạc loài
Hàng triệu ức kiếp
Thấp hèn nhỏ bé
Mãi mãi
Đi vào luân hồi
Sanh tử
Hết kiếp nầy
Đến kiếp khác
Nay chúng con
Nhờ nghe được
Lời Cha dạy bảo
Nay chúng con
Đã trở về Nguồn Cội
Nhận tổ quy Tông
Nương Cha tựa Mẹ
Và biết lắng nghe
Tiếp nhận Thiên Ý
Văn Hóa Cội Nguồn
Lời dạy
Cha Trời Mẹ Trời
Làm hành trang
Giàu sang
Linh hồn chúng con
Nơi trần gian
Sanh đến tử quy
Lá rụng về Cội
Nước rơi về Nguồn
Chúng con đã
Về với Cha Trời Mẹ Trời
Đấng tạo ra
Thân xác con người
Và tiểu linh hồn chúng con
***
Nay chúng con
Đã trở về Nguồn Cội
Nhận tổ quy Tông
Nương Cha tựa Mẹ
Và biết lắng nghe
Tiếp nhận Thiên Ý
Văn Hóa Cội Nguồn
Lời dạy
Cha Trời Mẹ Trời
Làm hành trang
Giàu sang
Linh hồn chúng con
Nơi trần gian
Sanh đến tử quy
Lá rụng về Cội
Nước rơi về Nguồn
Chúng con đã
Về với Cha Trời Mẹ Trời
Đấng tạo ra
Thân xác con người
Và tiểu linh hồn chúng con
Chúng con đã
Về với Cha Trời Mẹ Trời
Đấng tạo ra
Thân xác con người
Và tiểu linh hồn chúng con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s