MẤY AI TRỞ VỀ

MẤY AI TRỞ VỀ

Đời trần có đó rồi không
Xuôi tay nhắm mắt mấy ai trở về
Của trần trả lại cho trần
Giàu sang cho mấy rốt cùng trắng tay
Cái gì mới thật của Ta
Phải chăng Ta chỉ là Ta Linh Hồn
Cái Ta mãi mãi trường tồn
Hà sa số kiếp thường còn chính Ta
Giàu nghèo chỉ tạm mà thôi
Quan Dân cũng thế chỉ nơi phàm trần
Hành trang theo mãi Linh Hồn
Chính là sở nghiệp đi vào đọa siêu
Thiện thời trở lại quê hương
Thiên đàng cực lạc an vui vĩnh hằng
Ác nghiệp sa đọa luân hồi
Chìm trong bể khổ vạn đời khổ đau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s